ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [682] Anuvādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati . anuvādādhikaraṇaṃ
catūhi  samathehi sammati sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena
ca tassapāpiyasikāya ca.
   [683] Siyā anuvādādhikaraṇaṃ dve samathe anāgamma amūḷhavinayañca
tassapāpiyasikañca   dvīhi   samathehi   sammeyya   sammukhāvinayena
ca  sativinayena  cāti  .  siyātissa vacanīyaṃ . yathā kathaṃ viya .
Idha pana bhikkhave 2- bhikkhū bhikkhuṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti.
Tassa  kho  taṃ  bhikkhave  bhikkhuno  sativepullappattassa  sativinayo
dātabbo  .  evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā .pe.
Evamassa  vacanīyo  maṃ  bhante  bhikkhū  amūlikāya  sīlavipattiyā
anuddhaṃsenti  sohaṃ  bhante  sativepullappatto  saṅghaṃ  sativinayaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [684] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {684.1} suṇātu me bhante saṅgho bhikkhū itthannāmaṃ bhikkhuṃ amūlikāya
sīlavipattiyā  anuddhaṃsenti  .  so  sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. visattheneva vivaṭena gāhetabbo . 2 Ma. Yu. bhikkhaveti natthi.
Sativepullappattassa sativinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {684.2} Suṇātu me bhante saṅgho bhikkhū itthannāmaṃ bhikkhuṃ amūlikāya
sīlavipattiyā anuddhaṃsenti . so sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācati.
Saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  sativepullappattassa sativinayaṃ deti .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  sativepullappattassa
sativinayassa dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {684.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi .pe. dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno sativepullappattassa
sativinayo khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {684.4} Idaṃ vuccati bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ.
Sammukhāvinayena  ca  sativinayena ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ .
Saṅghasammukhatā  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.
Kā ca tattha puggalasammukhatā . yo ca anuvadati yañca anuvadati ubho
sammukhībhūtā  honti  ayaṃ  tattha  puggalasammukhatā  .  kiñca  tattha
sativinayasmiṃ  .  yā  sativinayassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ
ajjhupagamanaṃ  adhivāsanā  appaṭikkosanā  idaṃ  tattha  sativinayasmiṃ .
Evaṃ  vūpasantaṃ  ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ
pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [685] Siyā anuvādādhikaraṇaṃ dve samathe anāgamma sativinayañca
tassapāpiyasikañca  dvīhi  samathehi  sammeyya  sammukhāvinayena  ca
Amūḷhavinayena  cāti  .  siyātissa  vacanīyaṃ  . yathā kathaṃ viya .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  ummattako hoti cittavipariyāsakato tena
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
hoti  bhāsitaparikkantaṃ  .  taṃ  bhikkhū ummattakena cittavipariyāsakatena
ajjhāciṇṇena  āpattiyā  codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ
āpajjitāti  .  so  evaṃ  vadeti  ahaṃ kho āvuso ummattako
ahosiṃ  cittavipariyāsakato  tena  me ummattakena cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi
mūḷhena  me  etaṃ  katanti  . evaṃpi naṃ vuccamānā codenteva
saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  . tassa kho bhikkhave
bhikkhuno amūḷhassa amūḷhavinayo dātabbo.
   {685.1}  Evañca  pana bhikkhave dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā .pe.
Evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  maṃ  bhikkhū ummattakena cittavipariyāsakatena
ajjhāciṇṇena  āpattiyā  codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ
āpajjitāti tyāhaṃ evaṃ vadāmi ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ
cittavipariyāsakato  tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikkantaṃ nāhantaṃ sarāmi muḷhena me etaṃ
Katanti  .  evaṃpi  maṃ vuccamānā codenteva saratāyasmā evarūpiṃ
āpattiṃ  āpajjitāti  .  sohaṃ  bhante  amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [686] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {686.1}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
ummattako   ahosi   cittavipariyāsakato   tena   ummattakena
cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ .
Taṃ  bhikkhū  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ āpajjitāti . so evaṃ
vadeti ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti .
Evaṃpi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā  evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  .  so  amūḷho  saṅghaṃ  amūḷhavinayaṃ  yācati . yadi
saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  amūḷhassa
amūḷhavinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {686.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
ummattako   ahosi   cittavipariyāsakato   tena   ummattakena
cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ .
Taṃ   bhikkhū   ummattakena   cittavipariyāsakatena   ajjhāciṇṇena
āpattiyā   codenti   saratāyasmā   evarūpiṃ   āpattiṃ
Āpajjitāti  .  so  evaṃ  vadeti  ahaṃ kho āvuso ummattako
ahosiṃ  cittavipariyāsakato  tena  me ummattakena cittavipariyāsakatena
bahuṃ   assāmaṇakaṃ   ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ   nāhantaṃ
sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti  .  evaṃpi  naṃ  vuccamānā
codenteva  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so
amūḷho  saṅghaṃ  amūḷhavinayaṃ  yācati . saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
amūḷhassa  amūḷhavinayaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati itthannāmassa
bhikkhuno  amūḷhassa  amūḷhavinayassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {686.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ   vadāmi   .pe.   dinno  saṅghena  itthannāmassa
bhikkhuno   amūḷhassa   amūḷhavinayo   khamati   saṅghassa  tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {686.4}  Idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ . kena
vūpasantaṃ  .  sammukhāvinayena  ca  amūḷhavinayena  ca . kiñca tattha
sammukhāvinayasmiṃ   .  saṅghasammukhatā  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā
puggalasammukhatā  .pe.  kiñca  tattha  amūḷhavinayasmiṃ  .  yā
amūḷhavinayassa   kammassa   kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhupagamanaṃ
adhivāsanā  appaṭikkosanā  idaṃ  tattha  amūḷhavinayasmiṃ  .  evaṃ
vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ
pācittiyaṃ . chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [687] Siyā anuvādādhikaraṇaṃ dve samathe anāgamma sativinayañca
Amūḷhavinayañca   dvīhi  samathehi  sammeyya  sammukhāvinayena  ca
tassapāpiyasikāya cāti . siyātissa vacanīyaṃ . yathā kathaṃ viya . Idha
pana  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhuṃ  saṅghamajjhe garukāya āpattiyā codeti
saratāyasmā  evarūpiṃ  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ  vā
pārājikasāmantaṃ  vāti  .  so evaṃ vadeti na kho ahaṃ āvuso
sarāmi evarūpiṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ
vāti  .  tamenaṃ  so  niveṭhentaṃ  1-  ativeṭheti  iṅghāyasmā
sādhukameva  jānāhi  yadi  sarasi  evarūpiṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā
pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti.
   {687.1} So evaṃ vadeti na kho ahaṃ āvuso sarāmi evarūpiṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vā
sarāmi  ca  kho  ahaṃ  āvuso  evarūpiṃ  appamattakaṃpi  āpattiṃ
āpajjitāti  .  tamenaṃ  so  niveṭhentaṃ  ativeṭheti  iṅghāyasmā
sādhukameva   jānāhi  yadi  sarasi  evarūpiṃ  garukaṃ  āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vāti  .  so evaṃ
vadeti imaṃ hi nāmāhaṃ āvuso appamattakaṃpi 2- āpattiṃ āpajjitā 3-
apuṭṭho  paṭijānissāmi  kiṃ panāhaṃ evarūpiṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā
pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vā  puṭṭho na paṭijānissāmīti .
So  evaṃ  vadeti  imaṃ  hi  nāma  tvaṃ  āvuso  appamattakaṃpi
āpattiṃ  āpajjitā  apuṭṭho  na  paṭijānissasi  kiṃ  pana  tvaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nibbeṭhentaṃ . 2 Ma. Yu. appamattakaṃ . 3 Ma. Yu. āpajjitvā.
Evarūpiṃ  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ
vā  apuṭṭho  paṭijānissasi  iṅghāyasmā  sādhukameva  jānāhi  yadi
sarasi evarūpiṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ
vāti  .  so evaṃ vadeti 1- sarāmi kho ahaṃ āvuso evarūpiṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vā davā
me  etaṃ  vuttaṃ  ravā  me etaṃ vuttaṃ nāhantaṃ sarāmi evarūpiṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti .
Tassa khvetaṃ 2- bhikkhave bhikkhuno tassapāpiyasikākammaṃ kātabbaṃ.
   [688]  Evañca  pana bhikkhave kātabbaṃ . byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {688.1}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
saṅghamajjhe   garukāya   āpattiyā  anuyuñjiyamāno  avajānitvā
paṭijānāti  paṭijānitvā  avajānāti  aññena  aññaṃ  paṭicarati
sampajānamusā  bhāsati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmassa   bhikkhuno   tassapāpiyasikākammaṃ   kareyya  .
Esā ñatti.
   {688.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
saṅghamajjhe   garukāya   āpattiyā  anuyuñjiyamāno  avajānitvā
paṭijānāti  paṭijānitvā  avajānāti  aññena  aññaṃ  paṭicarati
sampajānamusā bhāsati . saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tassapāpiyasikākammaṃ
@Footnote: 1 Ma. vadesi . 2 Ma. kho taṃ. Yu. kho.
Karoti   .   yassāyasmato   khamati   itthannāmassa  bhikkhuno
tassapāpiyasikākammassa  karaṇaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {688.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe. kataṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno tassapāpiyasikākammaṃ
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti
   {688.4} idaṃ vuccati bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ.
Sammukhāvinayena ca tassapāpiyasikāya ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ.
Saṅghasammukhatā  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.
Kā ca tattha tassapāpiyasikāya . yā tassapāpiyasikāya kammassa kiriyā
karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhupagamanaṃ  adhivāsanā  appaṭikkosanā  ayaṃ  tattha
tassapāpiyasikāya . evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti
ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [689] Āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati . āpattādhikaraṇaṃ
tīhi  samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
tiṇavatthārakena ca.
   [690] Siyā āpattādhikaraṇaṃ ekaṃ samathaṃ anāgamma tiṇavatthārakaṃ
dvīhi  samathehi sammeyya sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena cāti .
Siyātissa  vacanīyaṃ  .  yathā  kathaṃ viya . idha pana bhikkhave bhikkhu
lahukaṃ  āpattiṃ  āpanno  hoti  .  tena bhikkhave bhikkhunā ekaṃ
bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 1- nisīditvā
@Footnote: 1 Ma. karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ.
Añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso  itthannāmaṃ
āpattiṃ  āpanno  taṃ  paṭidesemīti . tena vattabbo passasīti .
Āma passāmīti. Āyatiṃ saṃvareyyāsīti.
   {690.1} Idaṃ vuccati bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ.
Sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ.
Dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.  kā  ca tattha
puggalasammukhatā . yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhībhūtā honti
ayaṃ  tattha  puggalasammukhatā  .  kiñca  tattha  paṭiññātakaraṇasmiṃ .
Yā  paṭiññātakaraṇassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhupagamanaṃ
adhivāsanā  appaṭikkosanā  idaṃ  tattha  paṭiññātakaraṇasmiṃ  .  evaṃ
vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  paṭiggāhako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ
pācittiyaṃ.
   {690.2} Evañce taṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha
tena  bhikkhave  bhikkhunā  sambahule  bhikkhū  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassu  vacanīyā  ahaṃ  bhante
itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno  taṃ  paṭidesemīti  .  byattena
bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā
   {690.3}  suṇantu  me  āyasmantā  ayaṃ  itthannāmo
bhikkhu   āpattiṃ  sarati  vivarati  uttānīkaroti  deseti  .
Yadāyasmantānaṃ   pattakallaṃ   ahaṃ   itthannāmassa   bhikkhuno
āpattiṃ  paṭiggaṇheyyanti  .  tena  vattabbo  passasīti .
Āma  passāmīti  .  āyatiṃ  saṃvareyyāsīti . idaṃ vuccati bhikkhave
adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena  vūpasantaṃ  .  sammukhāvinayena  ca
paṭiññātakaraṇena  ca  . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ . dhammasammukhatā
vinayasammukhatā  puggalasammukhatā .pe. kā ca tattha puggalasammukhatā .
Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhībhūtā honti ayaṃ tattha
puggalasammukhatā  .  kiñca  tattha  paṭiññātakaraṇasmiṃ  .  yā
paṭiññātakaraṇassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhupagamanaṃ
adhivāsanā   appaṭikkosanā  idaṃ  tattha  paṭiññātakaraṇasmiṃ  .
Evaṃ  vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  paṭiggāhako  ukkoṭeti
ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   {690.4} Evañce taṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha tena
bhikkhave  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  itthannāmaṃ  āpattiṃ
āpanno  taṃ  paṭidesemīti  .  byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
ñāpetabbo
   {690.5}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
āpattiṃ sarati vivarati uttānīkaroti deseti . yadi saṅghassa pattakallaṃ
ahaṃ  itthannāmassa  bhikkhuno  āpattiṃ  paṭiggaṇheyyanti  .  tena
vattabbo passasīti. Āma passāmīti. Āyatiṃ saṃvareyyāsīti.
   {690.6} Idaṃ vuccati bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ.
Sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena
Ca  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ . saṅghasammukhatā dhammasammukhatā
vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ  vūpasantaṃ  ce bhikkhave
adhikaraṇaṃ   paṭiggāhako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  .
Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [691]  Siyā  āpattādhikaraṇaṃ  ekaṃ  samathaṃ  anāgamma
paṭiññātakaraṇaṃ dvīhi samathehi sammeyya sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena
cāti  . siyātissa vacanīyaṃ . yathā kathaṃ viya . idha pana bhikkhave
bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ
assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikkantaṃ  .  tatra  ce
bhikkhave 1- bhikkhūnaṃ evaṃ hoti amhākaṃ kho bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ
sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi  aññamaññaṃ  kāressāma  siyāpi  taṃ
adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya saṃvatteyyāti . anujānāmi
bhikkhave evarūpaṃ adhikaraṇaṃ tiṇavatthārakena vūpasametuṃ.
   {691.1} Evañca pana bhikkhave vūpasametabbaṃ. Sabbeheva ekajjhaṃ
sannipatitabbaṃ  sannipatitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {691.2}  suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  .  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi  aññamaññaṃ
kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya
@Footnote: 1 Ma. bhikkhaveti natthi.
Saṃvatteyya  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  imaṃ  adhikaraṇaṃ
tiṇavatthārakena vūpasameyya ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttanti.
Ekatopakkhikānaṃ   bhikkhūnaṃ   byattena   bhikkhunā   paṭibalena
sako pakkho ñāpetabbo
   {691.3}  suṇantu  me  āyasmantā  amhākaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  .  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi  aññamaññaṃ
kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya
saṃvatteyya  . yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ ahaṃ yā ceva āyasmantānaṃ
āpatti  yā  ca  attano  āpatti  āyasmantānañceva  atthāya
attano  ca  atthāya  saṅghamajjhe tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā
thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttanti.
   [692]  Athāparesaṃ  ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ byattena bhikkhunā
paṭibalena sako pakkho ñāpetabbo
   {692.1}  suṇantu  me  āyasmantā  amhākaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  . sace mayaṃ imāhi āpattīhi aññamaññaṃ kāressāma
siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya saṃvatteyya .
Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ ahaṃ yā ceva āyasmantānaṃ āpatti yā ca
attano  āpatti  āyasmantānañceva  atthāya  attano ca atthāya
saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  deseyyaṃ  ṭhapetvā  thullavajjaṃ ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttanti.
   [693] [1]- Ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {693.1}  suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  . sace mayaṃ imāhi āpattīhi aññamaññaṃ kāressāma
siyāpi  taṃ adhikaraṇaṃ kakkhaḷatāya vāḷatāya bhedāya saṃvatteyya . yadi
saṅghassa pattakallaṃ ahaṃ yā ceva imesaṃ āyasmantānaṃ āpatti yā ca
attano  āpatti  imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano ca
atthāya  saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  deseyyaṃ  ṭhapetvā  thullavajjaṃ
ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttaṃ. Esā ñatti.
   {693.2}  Suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  .  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi  aññamaññaṃ
kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya
saṃvatteyya  .  ahaṃ  yā  ceva imesaṃ āyasmantānaṃ āpatti yā
ca  attano  āpatti  imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya attano
ca  atthāya  saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena desemi ṭhapetvā thullavajjaṃ
ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  .  yassāyasmato  khamati  amhākaṃ  imāsaṃ
āpattīnaṃ  saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  desanā  ṭhapetvā  thullavajjaṃ
ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {693.3}  Desitā  amhākaṃ  imā  āpattiyo  saṅghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. athāparesaṃ.
Tiṇavatthārakena  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  khamati
saṅghassa  tasmā tuṇhī . evametaṃ dhārayāmīti . athāparesaṃ .pe.
Evametaṃ dhārayāmīti.
   {693.4} Idaṃ vuccati bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ.
Sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ.
Saṅghasammukhatā  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .  kā
ca  tattha saṅghasammukhatā . yāvatikā bhikkhū kammappattā te āgatā
honti  chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā na paṭikkosanti
ayaṃ tattha saṅghasammukhatā . kā ca tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā.
Yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati
ayaṃ tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā. Kā ca tattha puggalasammukhatā.
   {693.5} Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhībhūtā honti
ayaṃ  tattha  puggalasammukhatā  .  kiñca  tattha  tiṇavatthārakasmiṃ .
Yā  tiṇavatthārakassa  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ  upagamanaṃ  ajjhupagamanaṃ
adhivāsanā  appaṭikkosanā  idaṃ  tattha  tiṇavatthārakasmiṃ  .  evaṃ
vūpasantaṃ   ce   bhikkhave   adhikaraṇaṃ  paṭiggāhako  ukkoṭeti
ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [694]  Kiccādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati . kiccādhikaraṇaṃ
ekena samathena sammati sammukhāvinayenāti.
        Samathakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ 1-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. samathakkhandhako niṭṭhito catuttho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 361-374. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=7358              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=7358              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=682&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=57              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]