ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [169]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihinivatthaṃ
nivāsenti  hatthisoṇḍikaṃ  2-  macchavāḷakaṃ  catukkaṇṇakaṃ  tālavaṇṭakaṃ
satavallikaṃ  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. na bhikkhave gihinivatthaṃ nivāsetabbaṃ hatthisoṇḍikaṃ 2- macchavāḷakaṃ
catukkaṇṇakaṃ   tālavaṇṭakaṃ  satavallikaṃ  yo  nivāseyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [170]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihipārutaṃ
pārupanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  gihipārutaṃ  pārupitabbaṃ yo pārupeyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [171]  Tena  kho  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū  saṃvelliyaṃ
nivāsenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. koco 2 Ma. Yu. hatthisoṇḍakaṃ.
Seyyathāpi   rañño   muṇḍavaṭṭīti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave saṃvelliyaṃ nivāsetabbaṃ yo nivāseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [172]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ubhatokājaṃ
haranti  .  manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
rañño  muṇḍavaṭṭīti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Na  bhikkhave  ubhatokājaṃ  haritabbaṃ  yo  hareyya āpatti dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  ekatokājaṃ  antarākājaṃ  sīsabhāraṃ  khandhabhāraṃ
kaṭibhāraṃ olambakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 66-67. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1306              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1306              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=169&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=18              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com