ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [277]  Athakho  bhikkhunam  etadahosi  kena nu kho senasanam
gahetabbanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .pe. anujanami
bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  bhikkhum  senasanagahapakam sammannitum
yo  na  chandagatim  gaccheyya  na dosagatim gaccheyya na mohagatim
gaccheyya na bhayagatim gaccheyya gahitagahitanca 2- janeyya.
   [278]  Evanca  pana  bhikkhave sammannitabbo . pathamam bhikkhu
yacitabbo  .  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  yadi  sanghassa pattakallam
sangho  itthannamam  bhikkhum  senasanagahapakam  sammanneyya . esa
natti  .  sunatu  me  bhante  sangho  sangho  itthannamam bhikkhum
senasanagahapakam  sammannati  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno   senasanagahapakassa   sammati  so  tunhassa  yassa
nakkhamati  so  bhaseyya  .  sammato  sanghena  itthannamo bhikkhu
senasanagahapako  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu sanghika vihara nikkaddhitabbo.
@2 Yu. Ma. gahitagahitanca.
Dharayamiti.
   [279]  Athakho  senasanagahapakanam  bhikkhunam  etadahosi katham
nu  kho  senasanam  gahapetabbanti  1-  .  bhagavato  etamattham
arocesum . anujanami bhikkhave pathamam bhikkhu ganetum bhikkhu ganetva
seyya  ganetum  seyya  ganetva  seyyaggena  gahetunti .
Seyyaggena  gahenta  seyya  ussadiyimsu 2- .pe. anujanami
bhikkhave  viharaggena  gahetunti . viharaggena gahenta vihara
ussadiyimsu  .pe.  anujanami  bhikkhave parivenaggena gahetunti .
Parivenaggena  gahenta  parivena  ussadiyimsu  .  anujanami
bhikkhave  anubhagampi  datum  gahite anubhage anno bhikkhu agacchati
na akama databboti.
   [280] Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam
gahenti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave
nissime  thitassa  senasanam  gahetabbam  yo  gaheyya  apatti
dukkatassati.
   [281]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu senasanam gahetva
sabbakalam  patibahanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.
Na  bhikkhave  senasanam  gahetva  3-  sabbakalam patibahitabbam yo
patibaheyya  apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  vassanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gahetabbanti. 2 Ma. ussarayimsu. 3 Ma. gahetva.
Temasam patibahitum utukalam 1- na patibahitunti.
   [282] Athakho bhikkhunam etadahosi kati nu kho senasanagahati.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  tayome bhikkhave senasanagaha
purimako   pacchimako  antaramuttako  aparajjugataya  asalhiya
purimako  gahetabbo  masagataya  asalhiya pacchimako gahetabbo
aparajjugataya  pavaranaya  ayatim  vassavasatthaya  antaramuttako
gahetabbo ime kho bhikkhave tayo senasanagahati.
           Dutiyabhanavaram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 126-128. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2519&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2519&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=277&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=277              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7430              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7430              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com