ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [294]  Athakho  bhagavā kiṭāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
āḷavī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno  yena
āḷavī tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye.
   [295] Tena kho pana samayena āḷavikā 1- bhikkhū evarūpāni
navakammāni   denti   piṇḍanikkhepanamattenapi   navakammaṃ   denti
kuḍḍalepanamattenapi    navakammaṃ   denti   dvāraṭṭhapanamattenapi
navakammaṃ   denti   aggaḷavaṭṭikaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti
ālokasandhikaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti  setavaṇṇakaraṇamattenapi
navakammaṃ   denti   kāḷavaṇṇakaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti
gerukaparikammakaraṇamattenapi  navakammaṃ  denti  chādanamattenapi  navakammaṃ
denti  bandhanamattenapi  navakammaṃ  denti  bhaṇḍikādhānamattenapi  2-
navakammaṃ   denti   khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamattenapi  navakammaṃ  denti
paribhaṇḍakaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti  vīsativassikampi  navakammaṃ
denti  tiṃsavassikampi  navakammaṃ  denti  yāvajīvikampi  navakammaṃ denti
dhūmakālikampi pariyositaṃ vihāraṃ navakammaṃ denti.
   {295.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āḷavikā  bhikkhū  evarūpāni  navakammaṃ
dassanti   piṇḍanikkhepanamattenapi  navakammaṃ  dassanti  kuḍḍalepana-
mattenapi   navakammaṃ   dassanti   dvāraṭṭhapanamattenapi  navakammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āḷavakā. 2 Yu. gaṇḍikādhānamattenapi. Ma. bhaṇḍikāṭhapanamattenapi.
Dassanti   aggaḷavaṭṭikaraṇamattenapi   navakammaṃ  dassanti  āloka-
sandhikaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti   setavaṇṇakaraṇamattenapi
navakammaṃ   dassanti   kāḷavaṇṇakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti
gerukaparikammakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti   chādanamattenapi
navakammaṃ  dassanti  bandhanamattenapi  navakammaṃ  dassanti  bhaṇḍikādhāna-
mattenapi    navakammaṃ   dassanti   khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamattenapi
navakammaṃ   dassanti   paribhaṇḍakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti
vīsativassikampi  navakammaṃ  dassanti  tiṃsavassikampi  navakammaṃ  dassanti
yāvajīvikampi  navakammaṃ  dassanti  dhūmakālikampi  pariyositaṃ  vihāraṃ
navakammaṃ dassantīti.
   {295.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave .pe. saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā   bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  piṇḍanikkhepanamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  kuḍḍalepanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na
dvāraṭṭhapanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  aggaḷavaṭṭikaraṇamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  ālokasandhikaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  setavaṇṇakaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  kāḷavaṇṇakaraṇamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  gerukaparikammakaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  chādanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  bandhanamattena  navakammaṃ
dātabbaṃ  na  bhaṇḍikādhānamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  khaṇḍaphulla-
paṭisaṅkharaṇamattena   navakammaṃ   dātabbaṃ  na  paribhaṇḍakaraṇamattena
Navakammaṃ   dātabbaṃ   na  vīsativassikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  na
tiṃsavassikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  yāvajīvikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  dhūmakālikaṃ  pariyositaṃ  vihāraṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  yo  dadeyya
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  akataṃ  vā  vihāraṃ
vippakataṃ  vā  navakammaṃ  dātuṃ  khuddake vihāre kammaṃ oloketvā
chappañcavassikaṃ  navakammaṃ  dātuṃ  aḍḍhayoge  kammaṃ  oloketvā
sattaṭṭhavassikaṃ  navakammaṃ  dātuṃ  mahallake  vihāre  pāsāde  vā
kammaṃ oloketvā dasadvādasavassikaṃ navakammaṃ dātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 137-139. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=294&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=294              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8019              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8019              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]