ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [329]  Tena  kho  pana samayena sanghassa senasanapannapako
na  hoti  .pe.  bhandagariko  na  hoti .pe. civarapatiggahako
na  hoti .pe. civarabhajako na hoti .pe. yagubhajako na hoti
.pe. phalabhajako na hoti .pe. khajjakabhajako na hoti . khajjakam
abhajiyamanam  nassati  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  bhikkhum  khajjakabhajakam  sammannitum
yo  na  chandagatim  gaccheyya  na dosagatim gaccheyya na mohagatim
gaccheyya na bhayagatim gaccheyya bhajitabhajitanca janeyya.
   [330]  Evanca  pana  bhikkhave sammannitabbo . pathamam bhikkhu
yacitabbo  .  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  yadi  sanghassa pattakallam
sangho itthannamam bhikkhum khajjakabhajakam sammanneyya . esa natti .
Sunatu  me  bhante  sangho  sangho  itthannamam bhikkhum khajjakabhajakam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pattikaya. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Sammannati   .   yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno
khajjakabhajakassa  sammati so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya .
Sammato  sanghena  itthannamo  bhikkhu  khajjakabhajako  khamati sanghassa
tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [331] Tena kho pana samayena sanghassa bhandagare appamattako
parikkharo  ussanno 1- hoti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  bhikkhum  appamattaka-
vissajjakam  sammannitum  yo  na  chandagatim  gaccheyya  na dosagatim
gaccheyya  na  mohagatim  gaccheyya  na  bhayagatim  gaccheyya
vissajjitavissajjitanca janeyya.
   [332]  Evanca  pana  bhikkhave sammannitabbo . pathamam bhikkhu
yacitabbo  .  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  yadi  sanghassa pattakallam
sangho  itthannamam  bhikkhum  appamattakavissajjakam  sammanneyya .
Esa  natti  .  sunatu  me  bhante  sangho sangho itthannamam
bhikkhum  appamattakavissajjakam  sammannati  .  yassayasmato  khamati
itthannamassa   bhikkhuno   appamattakavissajjakassa   sammati   so
tunhassa  yassa  nakkhamati  so  bhaseyya  .  sammato  sanghena
itthannamo  bhikkhu  appamattakavissajjako  khamati  sanghassa  tasma
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppanno.
Tunhi. Evametam dharayamiti.
   [333]  Tena  appamattakavissajjakena bhikkhuna eka 1- suci
databba  .  satthakam databbam . upahana databba . kayabandhanam
databbam  .  amsavaddhako  databbo  .  parissavanam  databbam .
Dhammakarako  databbo  .  kusi  databba . addhakusi databba .
Mandalam  databbam  .  addhamandalam databbam . anuvato databbo .
Paribhandam databbam . sace hoti sanghassa sappi va telam va madhu va
phanitam  va  sakim  patisayitum  databbam . sace punapi attho hoti
punapi databbam. Sace punapi attho hoti punapi databbanti 2-.
   [334]  Tena  kho pana samayena sanghassa satiyagahapako na
hoti  .pe.  pattagahapako  na  hoti  .pe.  aramikapesako
na hoti .pe. samanerapesako na hoti . samanera apesiyamana
kammam  na  karonti  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  bhikkhum  samanerapesakam  sammannitum
yo  na  chandagatim  gaccheyya  na dosagatim gaccheyya na mohagatim
gaccheyya na bhayagatim gaccheyya pesitapesitanca janeyya.
   [335]  Evanca  pana  bhikkhave sammannitabbo . pathamam bhikkhu
yacitabbo  .  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  yadi  sanghassa pattakallam
@Footnote: 1 Yu. ekeka. 2 Ma. ameditam natthi.
Sangho  itthannamam  bhikkhum  samanerapesakam  sammanneyya  .  esa
natti  .  sunatu  me  bhante  sangho  sangho  itthannamam bhikkhum
samanerapesakam  sammannati  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno  samanerapesakassa  sammati  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya . sammato sanghena itthannamo bhikkhu samanerapesako
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
          Bhanavaram nitthitam tatiyam.
        Senasanakkhandhakam nitthitam chattham.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 147-150. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2942&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2942&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=329&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=45              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=329              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8742              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8742              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com