ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [519]  Athakho  mahapajapati gotami yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi . ekamantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahutthikani. 2 Ma. manjithika. 3 Ma. Yu. Ra. alim. 4 Ma.
@anatikkamaya. 5 Yu. bhikkhuninam atthagarudhammam nitthitam.
Thita  kho  mahapajapati  gotami  bhagavantam etadavoca kathaham bhante
imasu  sakiyanisu  patipajjamiti  .  athakho  bhagava  mahapajapatim
gotamim dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejasei sampahamsesi.
Athakho  mahapajapati  gotami  bhagavata  dhammiya  kathaya  sandassita
samadapita   samuttejita   sampahamsita   bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  pakkami  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane
etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi anujanami
bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuniyo upasampadetunti.
   [520]  Athakho  ta bhikkhuniyo mahapajapatim gotamim etadavocum
ayya  anupasampanna  mayancamha  1-  upasampanna  evam  hi
bhagavata   pannattam  bhikkhuhi  bhikkhuniyo  upasampadetabbati  .
Athakho  mahapajapati  gotami  yenayasma  anando  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam anandam abhivadetva ekamantam atthasi .
Ekamantam  thita  kho  mahapajapati  gotami  ayasmantam  anandam
etadavoca  ima  mam  bhante  ananda bhikkhuniyo evamahamsu ayya
anupasampanna  mayancamha  upasampanna  evam  hi  bhagavata pannattam
bhikkhuhi  bhikkhuniyo  upasampadetabbati  . athakho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma anando
@Footnote: 1 Yu. Ra. mayamha.
Bhagavantam  etadavoca  mahapajapati  bhante  gotami  evamaha  ima
mam  bhante  ananda  bhikkhuniyo  evamahamsu  ayya  anupasampanna
mayancamha  upasampanna  evam  hi  bhagavata  pannattam  bhikkhuhi
bhikkhuniyo  upasampadetabbati  .  yadaggena  ananda mahapajapatiya
gotamiya attha garudhamma patiggahita tadevassa 1- upasampannati.
   [521]  Athakho  mahapajapati  gotami  yenayasma  anando
tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  anandam  abhivadetva
ekamantam  atthasi  .  ekamantam  thita  kho  mahapajapati gotami
ayasmantam  anandam  etadavoca  ekaham  bhante  ananda bhagavantam
varam  yacami  sadhu bhante bhagava anujaneyya bhikkhunanca bhikkhuninanca
yathavuddham abhivadanam paccutthanam anjalikammam samicikammanti.
   {521.1} Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  anando  bhagavantam etadavoca mahapajapati
bhante  gotami  evamaha  ekaham  bhante  ananda  bhagavantam varam
yacami  sadhu  bhante  bhagava  anujaneyya  bhikkhunanca  bhikkhuninanca
yathavuddham abhivadanam paccutthanam anjalikammam samicikammanti.
   {521.2} Atthanametam ananda anavakaso yam tathagato anujaneyya
matugamassa  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  ime
hi  nama  ananda  annatitthiya  durakkhatadhamma  matugamassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadeva sa.
Abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  na  karissanti kimangam
pana  tathagato  anujanissanti  matugamassa  abhivadanam  paccutthanam
anjalikammam  samicikammanti  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane
etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva bhikkhu amantesi na bhikkhave
matugamassa   abhivadanam   paccutthanam   anjalikammam   samicikammam
katabbam yo kareyya apatti dukkatassati.
   [522]  Athakho  mahapajapati gotami yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi . ekamantam
thita  kho  mahapajapati  gotami  bhagavantam  etadavoca  yani tani
bhante  bhikkhuninam  sikkhapadani  bhikkhuhi  sadharanani  katham  mayam
bhante  tesu  sikkhapadesu  patipajjamati  .  yani  tani gotami
bhikkhuninam  sikkhapadani  bhikkhuhi  sadharanani  yatha  bhikkhu  sikkhanti
tatha  tesu  sikkhapadesu  sikkhathati  .  yani  pana tani bhante
bhikkhuninam  sikkhapadani  bhikkhuhi  asadharanani  katham mayam bhante tesu
sikkhapadesu patipajjamati . yani tani gotami bhikkhuninam sikkhapadani
bhikkhuhi asadharanani yathapannattesu sikkhapadesu sikkhathati.
   [523]  Athakho  mahapajapati gotami yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthasi  .
Ekamantam  thita  kho  mahapajapati  gotami  bhagavantam  etadavoca
sadhu  bhante  bhagava  sankhittena  dhammam  desetu  yamaham  bhagavato
Dhammam  sutva  eka  vupakattha  appamatta  atapini  pahitatta
vihareyyanti . ye kho tvam gotami dhamme janeyyasi ime dhamma
saragaya  1-  samvattanti  no  viragaya  sannogaya  samvattanti
no  visannogaya  acayaya  samvattanti  no  apacayaya  mahicchataya
samvattanti  no  appicchataya  asantutthiya  samvattanti no santutthiya
sanganikaya  samvattanti  no  pavivekaya  kosajjaya  samvattanti
no  viriyarambhaya  dubbharataya  samvattanti  no  subharataya ekamsena
gotami  dhareyyasi neso dhammo neso vinayo netam satthusasananti
ye  ca kho tvam gotami dhamme janeyyasi ime dhamma viragaya
samvattanti  no  saragaya 1- visannogaya samvattanti no sannogaya
apacayaya  samvattanti  no  acayaya  appicchataya  samvattanti  no
mahicchataya  santutthiya  samvattanti  no  asantutthiya  pavivekaya
samvattanti  no  sanganikaya  viriyarambhaya  samvattanti no kosajjaya
subharataya  samvattanti  no  dubbharataya  ekamsena gotami dhareyyasi
eso dhammo eso vinayo etam satthusasananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 327-331. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6587&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6587&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=519&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=81              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=519              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com