ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [519]  Athakho  mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahutthikāni. 2 Ma. mañjiṭhikā. 3 Ma. Yu. Rā. āḷiṃ. 4 Ma.
@anatikkamāya. 5 Yu. bhikkhunīnaṃ aṭṭhagarudhammaṃ niṭṭhitaṃ.
Ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavantaṃ etadavoca kathāhaṃ bhante
imāsu  sākiyānīsu  paṭipajjāmīti  .  athakho  bhagavā  mahāpajāpatiṃ
gotamiṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejasei sampahaṃsesi.
Athakho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassitā
samādapitā   samuttejitā   sampahaṃsitā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetunti.
   [520]  Athakho  tā bhikkhuniyo mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavocuṃ
ayyā  anupasampannā  mayañcamhā  1-  upasampannā  evaṃ  hi
bhagavatā   paññattaṃ  bhikkhūhi  bhikkhuniyo  upasampādetabbāti  .
Athakho  mahāpajāpatī  gotamī  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etadavoca  imā  maṃ  bhante  ānanda bhikkhuniyo evamāhaṃsu ayyā
anupasampannā  mayañcamhā  upasampannā  evaṃ  hi  bhagavatā paññattaṃ
bhikkhūhi  bhikkhuniyo  upasampādetabbāti  . athakho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
@Footnote: 1 Yu. Rā. mayamhā.
Bhagavantaṃ  etadavoca  mahāpajāpatī  bhante  gotamī  evamāha  imā
maṃ  bhante  ānanda  bhikkhuniyo  evamāhaṃsu  ayyā  anupasampannā
mayañcamhā  upasampannā  evaṃ  hi  bhagavatā  paññattaṃ  bhikkhūhi
bhikkhuniyo  upasampādetabbāti  .  yadaggena  ānanda mahāpajāpatiyā
gotamiyā aṭṭha garudhammā paṭiggahitā tadevassā 1- upasampannāti.
   [521]  Athakho  mahāpajāpatī  gotamī  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  mahāpajāpatī gotamī
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  ekāhaṃ  bhante  ānanda bhagavantaṃ
varaṃ  yācāmi  sādhu bhante bhagavā anujāneyya bhikkhūnañca bhikkhunīnañca
yathāvuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammanti.
   {521.1} Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ etadavoca mahāpajāpatī
bhante  gotamī  evamāha  ekāhaṃ  bhante  ānanda  bhagavantaṃ varaṃ
yācāmi  sādhu  bhante  bhagavā  anujāneyya  bhikkhūnañca  bhikkhunīnañca
yathāvuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammanti.
   {521.2} Aṭṭhānametaṃ ānanda anavakāso yaṃ tathāgato anujāneyya
mātugāmassa  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  ime
hi  nāma  ānanda  aññatitthiyā  durakkhātadhammā  mātugāmassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadeva sā.
Abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  na  karissanti kimaṅgaṃ
pana  tathāgato  anujānissanti  mātugāmassa  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ  sāmīcikammanti  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
mātugāmassa   abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ   sāmīcikammaṃ
kātabbaṃ yo kareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [522]  Athakho  mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavantaṃ  etadavoca  yāni tāni
bhante  bhikkhunīnaṃ  sikkhāpadāni  bhikkhūhi  sādhāraṇāni  kathaṃ  mayaṃ
bhante  tesu  sikkhāpadesu  paṭipajjāmāti  .  yāni  tāni gotami
bhikkhunīnaṃ  sikkhāpadāni  bhikkhūhi  sādhāraṇāni  yathā  bhikkhū  sikkhanti
tathā  tesu  sikkhāpadesu  sikkhathāti  .  yāni  pana tāni bhante
bhikkhunīnaṃ  sikkhāpadāni  bhikkhūhi  asādhāraṇāni  kathaṃ mayaṃ bhante tesu
sikkhāpadesu paṭipajjāmāti . yāni tāni gotami bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni
bhikkhūhi asādhāraṇāni yathāpaññattesu sikkhāpadesu sikkhathāti.
   [523]  Athakho  mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .
Ekamantaṃ  ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī  bhagavantaṃ  etadavoca
sādhu  bhante  bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato
Dhammaṃ  sutvā  ekā  vūpakaṭṭhā  appamattā  ātāpinī  pahitattā
vihareyyanti . ye kho tvaṃ gotami dhamme jāneyyāsi ime dhammā
sarāgāya  1-  saṃvattanti  no  virāgāya  saññogāya  saṃvattanti
no  visaññogāya  ācayāya  saṃvattanti  no  apacayāya  mahicchatāya
saṃvattanti  no  appicchatāya  asantuṭṭhiyā  saṃvattanti no santuṭṭhiyā
saṅgaṇikāya  saṃvattanti  no  pavivekāya  kosajjāya  saṃvattanti
no  viriyārambhāya  dubbharatāya  saṃvattanti  no  subharatāya ekaṃsena
gotami  dhāreyyāsi neso dhammo neso vinayo netaṃ satthusāsananti
ye  ca kho tvaṃ gotami dhamme jāneyyāsi ime dhammā virāgāya
saṃvattanti  no  sarāgāya 1- visaññogāya saṃvattanti no saññogāya
apacayāya  saṃvattanti  no  ācayāya  appicchatāya  saṃvattanti  no
mahicchatāya  santuṭṭhiyā  saṃvattanti  no  asantuṭṭhiyā  pavivekāya
saṃvattanti  no  saṅgaṇikāya  viriyārambhāya  saṃvattanti no kosajjāya
subharatāya  saṃvattanti  no  dubbharatāya  ekaṃsena gotami dhāreyyāsi
eso dhammo eso vinayo etaṃ satthusāsananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 327-331. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6587              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6587              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=519&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=81              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=519              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com