ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [622]  Athakho  therā  bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
idante  āvuso  ānanda  dukkaṭaṃ  yaṃ  tvaṃ  bhagavantaṃ  na  pucchi
katamāni  pana  bhante  khuddānukhuddakāni  sikkhāpadānīti  desehi
taṃ  dukkaṭanti  .  ahaṃ  kho  bhante  asatiyā  bhagavantaṃ na pucchiṃ
katamāni  bhante  khuddānukhuddakāni  sikkhāpadānīti  nāhaṃ  taṃ  dukkaṭaṃ
passāmi  apicāyasmantānaṃ  saddhāya  desemi  taṃ  dukkaṭanti .
Idampi  te  āvuso  ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ bhagavato vassikasāṭikaṃ
akkamitvā  sibbesi  desehi  taṃ  dukkaṭanti  .  ahaṃ kho bhante
na  agāravena  bhagavato  vassikasāṭikaṃ  akkamitvā  sibbesiṃ nāhantaṃ
dukkaṭaṃ  passāmi  apicāyasmantānaṃ  saddhāya desemi taṃ dukkaṭanti .
Idampi  te  āvuso  ānanda  dukkaṭaṃ  yaṃ  tvaṃ  mātugāmehi
bhagavato  sarīraṃ  paṭhamaṃ  vandāpesi  tāsaṃ  rodantīnaṃ  bhagavato sarīraṃ
assukena  makkhitaṃ  desehi  taṃ  dukkaṭanti  .  ahaṃ  kho bhante
māyimā  1-  vikāle  ahesunti  mātugāmehi bhagavato sarīraṃ paṭhamaṃ
vandāpesiṃ  nāhantaṃ  dukkaṭaṃ  passāmi  apicāyasmantānaṃ  saddhāya
desemi  taṃ  dukkaṭanti  .  idampi  te  āvuso ānanda dukkaṭaṃ
yaṃ  tvaṃ bhagavatā oḷārike nimitte kariyamāne oḷārike obhāse
kariyamāne  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti desehi taṃ dukkaṭanti.
   {622.1} Ahaṃ kho bhante mārena pariyuṭṭhitacitto na bhagavantaṃ
yāciṃ  tiṭṭhatu  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ  bahujanahitāya
bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya   sukhāya
devamanussānanti   nāhantaṃ   dukkaṭaṃ   passāmi  apicāyasmantānaṃ
saddhāya desemi taṃ dukkaṭanti . idampi te āvuso ānanda dukkaṭaṃ
yaṃ  tvaṃ  mātugāmassa tathāgatappavedite dhammavinaye pabbajjaṃ ussukkaṃ
akāsi desehi taṃ dukkaṭanti . ahaṃ kho bhante ayaṃ mahāpajāpatī gotamī
bhagavato  mātucchā  āpādikā  posikā  khīrassa  dāyikā  bhagavantaṃ
janettiyā  kālakatāya  thaññaṃ pāyesīti mātugāmassa tathāgatappavedite
dhammavinaye  pabbajjaṃ  ussukkaṃ  akāsiṃ  nāhantaṃ  dukkaṭaṃ  passāmi
@Footnote: 1 Ma. māyimāsaṃ.
Apicāyasmantānaṃ saddhāya desemi taṃ dukkaṭanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 387-389. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7795              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7795              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=622&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=105              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=622              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com