ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [631] Tena kho pana samayena āyasmā yaso kākaṇḍakaputto
vajjīsu  cārikañcaramāno  yena  vesālī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ
āyasmā  yaso  kākaṇḍakaputto  vesāliyaṃ  viharati  mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ.
   [632]  Tena kho pana samayena vesālikā vajjiputtakā bhikkhū
tadahuposathe  kaṃsacāṭiṃ  2-  udakena  pūretvā  majjhe bhikkhusaṅghassa
ṭhapetvā āgatāgate 3- vesālike upāsake evaṃ vadenti dethāvuso
saṅghassa  kahāpaṇampi  aḍḍhampi  pādampi  māsakarūpampi  bhavissati
saṅghassa  parikkhārena  karaṇīyanti  .  evaṃ  vutte āyasmā yaso
kākaṇḍakaputto  vesālike  upāsake  etadavoca  mā  āvuso
adattha   saṅghassa  kahāpaṇampi  aḍḍhampi  pādampi  māsakarūpampi
@Footnote: 1 Yu. jalogi. 2 Ma. Yu. Rā. kaṃsapāṭiṃ. 3 Yu. Rā. āgate.
Na  kappati  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  na  sādiyanti
samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ   nappaṭiggaṇhanti   samaṇā
sakyaputtiyā    jātarūparajataṃ    nikkhittamaṇisuvaṇṇā    samaṇā
sakyaputtiyā apetajātarūparajatāti . evampi kho vesālikā upāsakā
āyasmatā  yasena  kākaṇḍakaputtena  vuccamānā  adaṃsuyeva  saṅghassa
kahāpaṇampi  aḍḍhampi  pādampi  māsakarūpampi  .  athakho  vesālikā
vajjiputtakā bhikkhū tassā rattiyā accayena taṃ hiraññaṃ bhikkhuggena 1-
paṭivisaṃ  ṭhapetvā  bhājesuṃ  . athakho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū
āyasmantaṃ  yasaṃ  kākaṇḍakaputtaṃ  etadavocuṃ  eso  te  āvuso
yasa  hiraññassa  paṭivisoti  .  natthi  me  āvuso  hiraññassa
paṭiviso nāhaṃ hiraññaṃ sādiyāmīti.
   [633]  Athakho  vesālikā  vajjiputtakā  bhikkhū ayaṃ āvuso
yaso  kākaṇḍakaputto  upāsake  saddhe pasanne akkosati paribhāsati
appasādaṃ  karoti  handassa  mayaṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  karomāti .
Te  tassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  akaṃsu  .  athakho  āyasmā  yaso
kākaṇḍakaputto  vesālike  vajjiputtake  bhikkhū  etadavoca  bhagavatā
āvuso   paññattaṃ   paṭisāraṇīyakammakatassa   bhikkhuno   anudūto
dātabboti  detha me āvuso anudūtaṃ bhikkhunti . athakho vesālikā
vajjiputtakā  bhikkhū  ekaṃ  bhikkhuṃ  sammannitvā  āyasmato  yasassa
kākaṇḍakaputtassa  anudūtaṃ  adaṃsu  .  athakho  āyasmā  yaso
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhaggena.
Kākaṇḍakaputto  anudūtena  bhikkhunā  saddhiṃ  vesāliṃ  pavisitvā
vesālike  upāsake  etadavoca ahaṃ kirāyasmante upāsake saddhe
pasanne  akkosāmi  paribhāsāmi  appasādaṃ  karomi  yohaṃ  adhammaṃ
adhammoti  vadāmi  dhammaṃ  dhammoti  vadāmi  avinayaṃ  avinayoti
vadāmi vinayaṃ vinayoti vadāmi.
   [634] Ekamidaṃ āvuso samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  āvuso  bhagavā  bhikkhū
āmantesi  cattārome  bhikkhave  candimasuriyānaṃ  upakkilesā  yehi
upakkilesehi  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti  na  bhāsanti
na  virocanti  .  katame cattāro . abbhaṃ bhikkhave candimasuriyānaṃ
upakkileso  yena  upakkilesena upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti
na  bhāsanti  na virocanti mahikā bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkileso
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti  na
bhāsanti  na  virocanti  dhūmarajo  bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkileso
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti na bhāsanti
virocanti  rāhu  bhikkhave  asurindo  candimasuriyānaṃ  upakkileso
yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na  tapanti  na
bhāsanti  na  virocanti  ime  kho bhikkhave cattāro candimasuriyānaṃ
upakkilesā  yehi  upakkilesehi  upakkiliṭṭhā  candimasuriyā  na
tapanti  na bhāsanti na virocanti evameva kho bhikkhave cattārome
Samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkilesā  yehi  upakkilesehi  upakkiliṭṭhā
eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na  bhāsanti  na virocanti .
Katame  cattāro  .  santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā suraṃ
pivanti  merayaṃ  pivanti  surāmerayapānā  appaṭiviratā  ayaṃ bhikkhave
paṭhamo   samaṇabrāhmaṇānaṃ   upakkileso   yena   upakkilesena
upakkiliṭṭhā  eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na  bhāsanti  na
virocanti  puna  caparaṃ  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevanti  methunadhammā  appaṭiviratā  ayaṃ  bhikkhave  dutiyo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na  bhāsanti  na  virocanti
puna  caparaṃ  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  jātarūparajataṃ sādiyanti
jātarūparajatappaṭiggahaṇā   appaṭiviratā   ayaṃ   bhikkhave   tatiyo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na  bhāsanti  na  virocanti
puna  caparaṃ  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  micchājīvena  jīvitaṃ
kappenti   micchājīvā   appaṭiviratā  ayaṃ  bhikkhave  catuttho
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkiliṭṭhā
eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na bhāsanti na virocanti ime
kho  bhikkhave  cattāro  samaṇabrāhmaṇānaṃ  upakkilesā  yehi
upakkilesehi  upakkiliṭṭhā  eke  samaṇabrāhmaṇā  na  tapanti  na
Bhāsanti  na  virocantīti 1- . idamavocāvuso bhagavā idaṃ vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [635] Rāgadosaparikliṭṭhā 2-    eke samaṇabrāhmaṇā
      avijjānīvutā posā        piyarūpābhinandino
      suraṃ pivanti merayaṃ           paṭisevanti methunaṃ
      rajataṃ jātarūpañca           sādiyanti aviddasū
      micchājīvena jīvanti         eke samaṇabrāhmaṇā
      ete upakkilesā vuttā     buddhenādiccabandhunā
      yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā
      na tapanti na bhāsanti 3-     asuddhā sarajā migā 4-
      andhakārena onaddhā       taṇhādāsā sanettikā
      vaḍḍhenti kaṭasiṃ ghoraṃ        ādiyanti punabbhavanti.
   [636] Evaṃvādī kirāhaṃ āyasmante upāsake saddhe pasanne
akkosāmi   paribhāsāmi   appasādaṃ   karomi   yohaṃ  adhammaṃ
adhammoti  vadāmi  dhammaṃ  dhammoti  vadāmi  avinayaṃ  avinayoti
vadāmi vinayaṃ vinayoti vadāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 396-400. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7971              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7971              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=631&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=110              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=631              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com