ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [640]  Tena  kho pana samayena āyasmā sambhūto sāṇavāsī
ahogaṅge  pabbate  paṭivasati  .  athakho  āyasmā  yaso
kākaṇḍakaputto  yena  ahogaṅgo  pabbato  yenāyasmā  sambhūto
sāṇavāsī   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   sambhūtaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. Yu. yāvasaddo natthi.
Sāṇavāsiṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno
kho  āyasmā  yaso  kākaṇḍakaputto  āyasmantaṃ  sambhūtaṃ sāṇavāsiṃ
etadavoca  ime  bhante  vesālikā  vajjiputtakā  bhikkhū vesāliyaṃ
dasa  vatthūni  dīpenti  kappati  siṅgiloṇakappo  kappati dvaṅgulakappo
kappati  gāmantarakappo  kappati  āvāsakappo  kappati  anumatikappo
kappati  āciṇṇakappo  kappati  amathitakappo  kappati  jalogiṃ  pātuṃ
kappati  adasakaṃ  nisīdanaṃ  kappati  jātarūparajatanti  handa  mayaṃ bhante
imaṃ  adhikaraṇaṃ ādiyāma 1- pure adhammo dippati dhammo paṭibāhiyati
avinayo  dippati  vinayo  paṭibāhiyati  pure  adhammavādino balavanto
honti  dhammavādino  dubbalā  honti  avinayavādino  balavanto
honti vinayavādino dubbalā hontīti.
   {640.1}  Evamāvusoti  kho  āyasmā  sambhūto  sāṇavāsī
āyasmato   yasassa  kākaṇḍakaputtassa  paccassosi  .  athakho
saṭṭhimattā  pāṭheyyakā  bhikkhū  sabbe  āraññakā  2-  sabbe
piṇḍapātikā  sabbe paṃsukūlikā sabbe tecīvarikā sabbe va arahanto
ahogaṅge  pabbate  sannipatiṃsu . asītimattā 3- avantidakkhiṇāpathakā
bhikkhū  appekacce  āraññakā  appekacce piṇḍapātikā appekacce
paṃsukūlikā  appekacce  tecīvarikā  sabbe  va arahanto ahogaṅge
pabbate sannipatiṃsu.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ādiyissāma. 2 Ma. āraññikā. 3 Ma. Yu. athāsītimattā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 404-405. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8142              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8142              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=640&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=114              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=640              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com