ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [120] Tena kho pana samayena bodhissa rajakumarassa kokanudo 2-
nama  pasado  acirakarito  hoti  anajjhavuttho  samanena  va
brahmanena  va  kenaci  va  manussabhutena  .  athakho  bodhi
rajakumaro  sanjikaputtam  manavam  amantesi  ehi  tvam  samma
sanjikaputta   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  mama
vacanena  bhagavato  pade  sirasa  vanda  appabadham  appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  puccha  bodhi  bhante  rajakumaro
bhagavato  pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam
balam  phasuviharam  pucchatiti  3- evanca vadehi 4- adhivasetu kira
@Footnote: 1 Ma. susumaragire. 2 Yu. kokanado. 3 Yu. itisaddo na pannayati.
@4 Yu. evam ca vadeti.
Bhante  bhagava  bodhissa  rajakumarassa  svatanaya  bhattam  saddhim
bhikkhusanghenati  .  evam  bhoti kho sanjikaputto manavo bodhissa
rajakumarassa  patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho sanjikaputto manavo
bhagavantam etadavoca bodhi [2]- rajakumaro bhoto gotamassa pade
sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchati  evanca  vadeti  adhivasetu  kira  bhavam  gotamo  bodhissa
rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.
   {120.1} Adhivasesi bhagava tunhibhavena . Athakho sanjikaputto
manavo  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  yena  bodhi
rajakumaro   tenupasankami   upasankamitva   bodhim   rajakumaram
etadavoca  avocumha  kho  mayam  bhoto vacanena tam bhavantam gotamam
bodhi  [2]-  rajakumaro  bhoto  gotamassa pade sirasa vandati
appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati evanca
vadeti  adhivasetu  kira  bhavam  gotamo  bodhissa  rajakumarassa
svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  adhivutthanca  pana  samanena
gotamenati.
   [121]  Athakho  bodhi  rajakumaro tassa rattiya accayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. saraniyam. 2 Ma. Yu. kho.
Panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  kokanudanca  pasadam
odatehi  dussehi  santharapetva  yava  pacchima sopanakalevara
sanjikaputtam  manavam  amantesi  ehi  tvam  samma  sanjikaputta
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato kalam arocehi
kalo  bhante  nitthitam  bhattanti  . evam bhoti kho sanjikaputto
manavo   bodhissa   rajakumarassa  patissutva  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva bhagavato kalam aroceti kalo 1- kho
bhante nitthitam bhattanti.
   [122] Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  bodhissa  rajakumarassa  nivesanam  tenupasankami  . tena kho
pana   samayena   bodhi  rajakumaro  bahidvarakotthake  thito
hoti  bhagavantam  agamayamano  .  addasa  kho bodhi rajakumaro
bhagavantam  durato  va  agacchantam  disvana  tato  paccuggantva
bhagavantam  abhivadetva  purakkhitva  2-  yena  kokanudo pasado
tenupasankami  .  athakho  bhagava pacchimam sopanakalevaram 3- nissaya
atthasi  .  athakho  bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca akkamatu
bhante  bhagava  dussani  akkamatu  bhante  4- sugato dussani yam
mama  assa  digharattam  hitaya  sukhayati  .  evam  vutte bhagava
tunhi  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  bodhi
rajakumaro  bhagavantam  etadavoca  akkamatu  bhante  bhagava dussani
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalo bho gotama. 2 Ma. purekkhatva. Yu. purakkhatva.
@3 Ma. pacchimasopanakalevara. Yu. sopanakalingara. 4 Ma. Yu. bhanteti natthi.
Akkamatu  bhante  1- sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya
sukhayati.
   {122.1} Athakho bhagava ayasmantam anandam avalokesi 2-.
Athakho  ayasma  anando  bodhim  rajakumaram  etadavoca  samharatu
rajakumara  dussani  na  bhagava  celapatikam  3- akkamissati pacchimam
janatam  tathagato  anukampatiti  .  athakho bodhi rajakumaro dussani
samharapetva  upari  kokanude  pasade asanam pannapesi 4- .
Athakho  bhagava  kokanudam  pasadam  abhiruyhitva  pannatte  asane
nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho bodhi rajakumaro buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappetva
sampavaretva  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  bodhim  rajakumaram  bhagava  dhammiya kathaya
sandassetva   samadapetva   samuttejetva   sampahamsetva
utthayasana pakkami.
   [123]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  na bhikkhave celapatika 3-
akkamitabba yo akkameyya apatti dukkatassati.
   [124]  Tena  kho pana samayena annatara itthi apagatagabbha
bhikkhu  nimantetva  dussam  pannapetva  etadavoca  akkamatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanteti natthi. 2 Ma. Yu. ra apalokesi. 3 Yu. celapattikam.
@4 Ma. pannapesi.
Bhante  dussanti  .  bhikkhu kukkuccayanta na akkamanti . akkamatha
bhante  dussam mangalatthayati . bhikkhu kukkuccayanta na akkamimsu .
Athakho  sa  itthi  ujjhayati khiyati vipaceti katham hi nama ayya
mangalatthaya   yaciyamana   celapatikam  na  akkamissantiti  .
Assosum  kho  bhikkhu  tassa  itthiya  ujjhayantiya  khiyantiya
vipacentiya  . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .
Gihi  bhikkhave  mangalika  anujanami  bhikkhave  gihinam  mangalatthaya
yaciyamanena celapatikam akkamitunti.
   [125]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhu dhotapadakam akkamitum
kukkuccayanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami
bhikkhave dhotapadakam akkamitunti.
         Dutiyabhanavaram 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 46-50. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=902&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=902&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=120&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=12              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com