ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1215] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato saṅghabhedako
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekicchoti . pañcahupāli aṅgehi
samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho .
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ   adhammoti   dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ
@Footnote: 1 Ma. āveni.... sabbattha īdiso . 2 Ma. āpattiṃ.
Avinayoti  dīpeti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  kammena  . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho
atekiccho  . aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  . katamehi pañcahi .
Idhupāli   bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti  dhammaṃ  adhammoti
dīpeti   avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti
vinidhāya  diṭṭhiṃ  uddesena  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {1215.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho atekiccho . katamehi
pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ adhammoti
dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti vinidhāya
diṭṭhiṃ  voharanto  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
saṅghabhedako  āpāyiko  nerayiko kappaṭṭho atekiccho . aparehipi
upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako  āpāyiko nerayiko
kappaṭṭho  atekiccho  .  katamehi pañcahi . idhupāli bhikkhu adhammaṃ
dhammoti  dīpeti dhammaṃ adhammoti dīpeti avinayaṃ vinayoti dīpeti vinayaṃ
avinayoti  dīpeti vinidhāya diṭṭhiṃ anussāvanena . imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho
atekiccho.
   {1215.2} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  . katamehi pañcahi .
Idhupāli  bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ adhammoti dīpeti avinayaṃ
vinayoti   dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti  vinidhāya  diṭṭhiṃ
salākagāhena  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {1215.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho atekiccho . katamehi
pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ adhammoti
dīpeti  avinayaṃ vinayoti dīpeti vinayaṃ avinayoti dīpeti vinidhāya khantiṃ
kammena .pe. vinidhāya khantiṃ uddesena . Vinidhāya khantiṃ voharanto.
Vinidhāya  khantiṃ  anussāvanena  .  vinidhāya  khantiṃ salākagāhena .
Imehi  kho  upāli pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {1215.4} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako
āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi. Idhupāli bhikkhu
adhammaṃ dhammoti dīpeti dhammaṃ adhammoti dīpeti avinayaṃ vinayoti dīpeti vinayaṃ
avinayoti dīpeti vinidhāya ruciṃ kammena .pe. Vinidhāya ruciṃ uddesena. Vinidhāya
ruciṃ voharanto. Vinidhāya ruciṃ anussāvanena. Vinidhāya ruciṃ salākagāhena. Imehi
Kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako  āpāyiko
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {1215.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
saṅghabhedako  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  .
Katamehi  pañcahi  .  idhupāli  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti
dhammaṃ   adhammoti   dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ
avinayoti  dīpeti  vinidhāya  saññaṃ  kammena  .pe.  vinidhāya
saññaṃ  uddesena  .  vinidhāya  saññaṃ  voharanto  .  vinidhāya
saññaṃ  anussāvanena  .  vinidhāya  saññaṃ  salākagāhena  . imehi
kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  saṅghabhedako  āpāyiko
nerayiko kappaṭṭho atekicchoti.
              Saṅghabhedavaggo ekādasamo.
                  Tassuddānaṃ
   [1216] Vinidhāya diṭṭhiṃ kammena    uddesena voharena ca.
        Anussāvane salākena    pañcete diṭṭhinissitā.
        Khanti ruci ca saññā ca 1-  tayo te pañcadhā nayāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 496-499. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10072              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10072              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1215&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=116              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1215              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]