ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1217] Katihi nu kho bhante angehi samannagato sanghabhedako
na  apayiko  na  nerayiko  na  kappattho  na  atekicchoti .
Pancahupali  angehi  samannagato  sanghabhedako  na  apayiko  na
nerayiko  na  kappattho  na  atekiccho  .  katamehi  pancahi .
Idhupali   bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti  dhammam  adhammoti
@Footnote: 1 Ma. khantim rucim ca sannanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page500.

Dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya ditthim kammena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya ditthim uddesena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya ditthim voharanto . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.3} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page501.

Avinidhaya ditthim anussavanena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya ditthim salakagahena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.5} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya khantim kammena .pe. avinidhaya khandhim uddesena . Avinidhaya khantim voharanto . avinidhaya khantim anussavanena . Avinidhaya khantim salakagahena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi. Idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page502.

Avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya rucim kammena .pe. avinidhaya rucim uddesena . avinidhaya rucim voharanto . Avinidhaya rucim anussavanena . avinidhaya rucim salakagahena . Imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. {1217.7} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya sannam kammena .pe. avinidhaya sannam uddesena . Avinidhaya sannam voharanto . avinidhaya sannam anussavanena . Avinidhaya sannam salakagahena . imehi kho upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekicchoti. Dutiyasanghabhedavaggo dvadasamo. Tassuddanam [1218] Avinidhaya ditthim kammena uddesena 1- voharena ca anussavane salakena pancete ditthinissita. Khanti ruci ca sanna ca 2- tayo te pancadha nayati 3-. Hetthime kanhapakkhamhi samavisati vidhi yatha tatheva sukkapakkhamhi samavisati janathati. @Footnote: 1 Ma. uddese . 2 khantim sucim ca sannanca . 3 itisaddo natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 499-502. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10133&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10133&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1217&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=117              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1217              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]