ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1219] Katihi nu kho bhante angehi samannagato avasiko
bhikkhu  yathabhatam  nikkhitto  evam  nirayeti  .  pancahupali angehi
samannagato  avasiko  bhikkhu  yathabhatam  nikkhitto evam niraye .
Katamehi  pancahi  .  chandagatim  gacchati  dosagatim gacchati mohagatim
gacchati  bhayagatim  gacchati  sanghikam  puggalikaparibhogena  paribhunjati .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato  avasiko  bhikkhu
yathabhatam  nikkhitto  evam niraye . pancahupali angehi samannagato
avasiko  bhikkhu  yathabhatam  nikkhitto  evam  sagge  .  katamehi
pancahi  .  na  chandagatim  gacchati  na  dosagatim  gacchati  na
mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati sanghikam na puggalikaparibhogena
paribhunjati  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato
avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [1220]  Kati  nu  kho bhante adhammika vinayabyakaranati .
Pancime  upali  adhammika  vinayabyakarana  .  katame  panca .
Idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  parinameti  dhammam  adhammoti
parinameti   avinayam   vinayoti   parinameti  ninayam  avinayoti
parinameti   appannattam  pannapeti  pannattam  samucchindati  .
Ime  kho  upali  panca  adhammika  vinayabyakarana  .  pancime
upali  dhammika  vinayabyakarana  .  katame  panca  .  idhupali
bhikkhu  adhammam  adhammoti  parinameti  dhammam  dhammoti  parinameti
Avinayam   avinayoti   parinameti   vinayam  vinayoti  parinameti
appannattam  na  pannapeti  pannattam  na  samucchindati  .  ime
kho upali panca dhammika vinayabyakaranati.
   [1221] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhattuddesako
yathabhatam  nikkhitto evam nirayeti . pancahupali angehi samannagato
bhattuddesako  yathabhatam nikkhitto evam niraye . katamehi pancahi .
Chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim
gacchati  udditthanuddittham  na  janati  .  imehi  kho  upali
pancahangehi  samannagato  bhattuddesako  yathabhatam  nikkhitto  evam
niraye.
   {1221.1} Pancahupali angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam
nikkhitto  evam  sagge . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati
na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim gacchati
udditthanuddittham  janati  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagato  bhattuddesako  yathabhatam  nikkhitto  evam  saggeti .
Katihi  nu  kho  bhante  angehi  samannagato  senasanapannapako
.pe.  bhandagariko  civarapatiggahako  civarabhajako  yagubhajako
phalabhajako khajjabhajako appamattakavissajjako
satiyagahapako  pattagahapako  aramikapesako  samanerapesako
yathabhatam  nikkhitto evam nirayeti . pancahupali angehi samannagato
samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam niraye . katamehi pancahi.
Chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim
gacchati  pesitapesitam na janati . imehi kho upali pancahangehi
samannagato  samanerapesako  yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye .
Pancahupali  angehi  samannagato  samanerapesako yathabhatam nikkhitto
evam  sagge  .  katamehi  pancahi  .  na  chandagatim gacchati na
dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati
pesitapesitam janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato
samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
          Avasikavaggo terasamo.
            Tassuddanam
   [1222] Avasikabyakarana  bhattasenasanani 1- ca
     bhandacivaragaho ca       civarassa ca bhajako
     yagu phalam khajjakanca       appasatiyagahako
     pattaaramika 2- ceva    samanerena pesakoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 503-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10205&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10205&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1219&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=118              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1219              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]