ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page503.

[1219] Katihi nu kho bhante angehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam nirayeti . pancahupali angehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam niraye . Katamehi pancahi . chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati sanghikam puggalikaparibhogena paribhunjati . Imehi kho upali pancahangehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam niraye . pancahupali angehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam sagge . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati sanghikam na puggalikaparibhogena paribhunjati . imehi kho upali pancahangehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam saggeti. [1220] Kati nu kho bhante adhammika vinayabyakaranati . Pancime upali adhammika vinayabyakarana . katame panca . Idhupali bhikkhu adhammam dhammoti parinameti dhammam adhammoti parinameti avinayam vinayoti parinameti ninayam avinayoti parinameti appannattam pannapeti pannattam samucchindati . Ime kho upali panca adhammika vinayabyakarana . pancime upali dhammika vinayabyakarana . katame panca . idhupali bhikkhu adhammam adhammoti parinameti dhammam dhammoti parinameti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page504.

Avinayam avinayoti parinameti vinayam vinayoti parinameti appannattam na pannapeti pannattam na samucchindati . ime kho upali panca dhammika vinayabyakaranati. [1221] Katihi nu kho bhante angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam nirayeti . pancahupali angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam niraye . katamehi pancahi . Chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati udditthanuddittham na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam niraye. {1221.1} Pancahupali angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam sagge . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati udditthanuddittham janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam saggeti . Katihi nu kho bhante angehi samannagato senasanapannapako .pe. bhandagariko civarapatiggahako civarabhajako yagubhajako phalabhajako khajjabhajako appamattakavissajjako satiyagahapako pattagahapako aramikapesako samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam nirayeti . pancahupali angehi samannagato samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam niraye . katamehi pancahi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page505.

Chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati pesitapesitam na janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam niraye . Pancahupali angehi samannagato samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam sagge . katamehi pancahi . na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati pesitapesitam janati . imehi kho upali pancahangehi samannagato samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam saggeti. Avasikavaggo terasamo. Tassuddanam [1222] Avasikabyakarana bhattasenasanani 1- ca bhandacivaragaho ca civarassa ca bhajako yagu phalam khajjakanca appasatiyagahako pattaaramika 2- ceva samanerena pesakoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 503-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10205&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10205&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1219&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=118              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1219              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]