ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [126]  Sancicca  panam jivita voropentassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam
udayim  arabbha  .  kismim vatthusminti . ayasma udayi sancicca
panam  jivita  voropesi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [127]  Janam  sappanakam  udakam paribhunjantassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya bhikkhu janam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisidanampi sucigharampi kayabandhanampiti ime patha natthi.
@2 idam uddanam sihalapotthakena visadisam hoti.
Sappanakam  udakam  paribhunjimsu  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [128]  Janam yathadhammam nihatadhikaranam punakammaya ukkotentassa
pacittiyam   kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  janam yathadhammam nihatadhikaranam punakammaya ukkotesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [129] Bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Annataram  bhikkhum  arabbha  .  kismim  vatthusminti . annataro bhikkhu
bhikkhussa  janam  dutthullam  apattim  paticchadesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [130]  Janam  unavisativassam puggalam upasampadentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam  .  kam  arabbhati .
Sambahule  bhikkhu  arabbha  .  kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu
janam  unavisativassam  puggalam  upasampadesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [131]  Janam  theyyasatthena  saddhim  samvidhaya  ekaddhanamaggam
patipajjantassa  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  .  annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti .
Annataro  bhikkhu  janam  theyyasatthena  saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam
patipajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi   samutthanehi   samutthati   siya   kayato   ca
cittato  ca  samutthati  na  vacato siya kayato ca vacato ca
cittato ca samutthati .pe.
   [132] Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjantassa
pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati.
Annataram  bhikkhum  arabbha  .  kismim  vatthusminti . annataro bhikkhu
matugamena   saddhim  samvidhaya  ekaddhanamaggam  patipajji  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam catuhi
samutthanehi samutthati .pe.
   [133]   Papikaya   ditthiya   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam . kam arabbhati . arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam arabbha .
Kismim  vatthusminti . arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo papikam ditthim 1-
yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajji tasmim vatthusmim. Eka pannatti.
Channam  apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati kayato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. papikaya ditthiya.
Vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [134]  Janam  tathavadina  bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim
appatinissatthena  saddhim  sambhunjantassa  pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya bhikkhu janam tathavadina aritthena
bhikkhuna  akatanudhammena  tam  ditthim  appatinissatthena saddhim sambhunjimsu
tasmim  vatthusmim  . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [135]  Janam  tathanasitam samanuddesam upalapentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  janam  tathanasitam  kandakam  samanuddesam  upalapesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
         Sappanakavaggo sattamo.
            Tassuddanam
   [136] Sancicca panam jivita  paribhoganca sappanakam
      yathadhammanca nihatam      janam dutthullachadakam
      unavisatitheyyanca        matugamena samvidha
      saddhim sambhunjana ceva     nasitam upalapananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 51-54. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1052&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1052&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=126&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=126              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]