ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [126]  Sancicca  panam jivita voropentassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam
udayim  arabbha  .  kismim vatthusminti . ayasma udayi sancicca
panam  jivita  voropesi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [127]  Janam  sappanakam  udakam paribhunjantassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya bhikkhu janam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisidanampi sucigharampi kayabandhanampiti ime patha natthi.
@2 idam uddanam sihalapotthakena visadisam hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

Sappanakam udakam paribhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [128] Janam yathadhammam nihatadhikaranam punakammaya ukkotentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu janam yathadhammam nihatadhikaranam punakammaya ukkotesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [129] Bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti . annataro bhikkhu bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [130] Janam unavisativassam puggalam upasampadentassa pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . Sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu janam unavisativassam puggalam upasampadesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

[131] Janam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti . Annataro bhikkhu janam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [132] Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati. Annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti . annataro bhikkhu matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati .pe. [133] Papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam arabbha . Kismim vatthusminti . arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo papikam ditthim 1- yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajji tasmim vatthusmim. Eka pannatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca @Footnote: 1 Ma. Yu. papikaya ditthiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

Vacato ca cittato ca samutthati .pe. [134] Janam tathavadina bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim appatinissatthena saddhim sambhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha. Kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu janam tathavadina aritthena bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim appatinissatthena saddhim sambhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [135] Janam tathanasitam samanuddesam upalapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu janam tathanasitam kandakam samanuddesam upalapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. Sappanakavaggo sattamo. Tassuddanam [136] Sancicca panam jivita paribhoganca sappanakam yathadhammanca nihatam janam dutthullachadakam unavisatitheyyanca matugamena samvidha saddhim sambhunjana ceva nasitam upalapananti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 51-54. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1052&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1052&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=126&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=126              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]