ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1359] Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  saṅghasuṭṭhutāya  saṅghaphāsutāya  .  ime  dve  atthavase
paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññattaṃ . dve atthavase
paṭicca   tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  dummaṅkūnaṃ
puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya . ime dve
atthavase  paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ .
Dve  atthavase  paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya .
Ime  dve  atthavase  paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  .  dve  atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  verānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ  verānaṃ
paṭighātāya  .  ime  dve  atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  .  dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  vajjānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ
vajjānaṃ  paṭighātāya  .  ime  dve  atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  . dve atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  bhayānaṃ  saṃvarāya
samparāyikānaṃ bhayānaṃ paṭighātāya.
   {1359.1}  Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  .  dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  saṃvarāya
samparāyikānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya . ime dve atthavase
paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññattaṃ . dve atthavase
paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  gihīnaṃ anukampāya
pāpicchānaṃ pakkhupacchedāya . ime dve atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  . dve atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ
bhiyyobhāvāya  .  ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ paññattaṃ.
Dve  atthavase  paṭicca  tathāgatena  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ
saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  .  ime  dve  atthavase  paṭicca
tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti.
        Atthavasavaggo niṭṭhito dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 545-547. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=11053              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=11053              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1359&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=124              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1359              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12811              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12811              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]