ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [137] Bhikkhuhi sahadhammikam vuccamanena na tavaham avuso etasmim
sikkhapade  sikkhissami  yava  nannam  bhikkhum  byattam  vinayadharam
paripucchamiti  bhanantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti  . kosambiya
pannattam  .  kam  arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  channo  bhikkhuhi  sahadhammikam  vuccamano
na  tavaham  avuso  etasmim  sikkhapade  sikkhissami yava nannam
bhikkhum  byattam  vinayadharam  paripucchamiti  bhani  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [138]  Vinayam  vivannentassa  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu
arabbha  .  kismim  vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu vinayam vivannesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [139]  Mohanake  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu mohesum tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [140] Bhikkhussa kupitena anattamanena paharam dentassa pacittiyam
Kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  kupita  anattamana  bhikkhunam  paharam  adamsu tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [141]  Bhikkhussa  kupitena  anattamanena talasattikam uggirantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  kupita  anattamana  bhikkhunam  talasattikam  uggirimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [142] Bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  bhikkhum  amulakena  sanghadisesena anuddhamsesum tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [143]  Bhikkhussa  sanciccam  kukkuccam  uppadentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  bhikkhunam  sancicca  kukkuccam  upadahimsu  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [144]  Bhikkhunam  bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam
upassutim  titthantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhunam  bhandanajatanam
kalahajatanam  vidadapannanam  upassutim  titthamsu 1- tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati  siya  kayato  ca  cittato  ca  samutthati na vacato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [145]  Dhammikanam  kammanam  chandam  datva  paccha khiyanadhammam
apajjantassa  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  dhammikanam  kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam
apajjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [146]  Sanghe  vinicchayakathaya  vattamanaya  chandam  adatva
utthayasana  pakkamantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
@Footnote: 1 Ma. titthahimsu.
Pannattam  .  kam  arabbhati  .  annataram bhikkhum arabbha . kismim
vatthusminti  .  annataro  bhikkhu  sanghe  vinicchayakathaya vattamanaya
chandam  adatva  utthayasana  pakkami  tasmim  vatthusmim  . eka
pannatti  .  channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [147]  Samaggena  sanghena  civaram  datva  paccha khiyanadhammam
apajjantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti . rajagahe pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  samaggena  sanghena civaram datva paccha khiyanadhammam
apajjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [148]  Janam  sanghikam  labham parinatam puggalassa parinamentassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  janam  sanghikam  labham parinatam puggalassa parinamesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
         Sahadhammikavaggo atthamo.
            Tassuddanam
   [149] Vuccamano sahadhammena   vinayanca vivannayi
    Mohento paharam dento    talasattikam amulakam
    kukkuccanupassutinca     dhammikanam vinicchayam
    samaggasanghadanena       puggalaparinamanati 1-.
           --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 55-59. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1123&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1123&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=137&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=137              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]