ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page55.

[137] Bhikkhuhi sahadhammikam vuccamanena na tavaham avuso etasmim sikkhapade sikkhissami yava nannam bhikkhum byattam vinayadharam paripucchamiti bhanantassa pacittiyam kattha pannattanti . kosambiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano na tavaham avuso etasmim sikkhapade sikkhissami yava nannam bhikkhum byattam vinayadharam paripucchamiti bhani tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [138] Vinayam vivannentassa pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu vinayam vivannesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [139] Mohanake pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . Kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu mohesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [140] Bhikkhussa kupitena anattamanena paharam dentassa pacittiyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhunam paharam adamsu tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe. [141] Bhikkhussa kupitena anattamanena talasattikam uggirantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhunam talasattikam uggirimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe. [142] Bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [143] Bhikkhussa sanciccam kukkuccam uppadentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam sancicca kukkuccam upadahimsu tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [144] Bhikkhunam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam upassutim titthantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . Kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam bhandanajatanam kalahajatanam vidadapannanam upassutim titthamsu 1- tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [145] Dhammikanam kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam apajjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu dhammikanam kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam apajjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [146] Sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva utthayasana pakkamantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya @Footnote: 1 Ma. titthahimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

Pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti . annataro bhikkhu sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva utthayasana pakkami tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [147] Samaggena sanghena civaram datva paccha khiyanadhammam apajjantassa pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu samaggena sanghena civaram datva paccha khiyanadhammam apajjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [148] Janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinamentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinamesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. Sahadhammikavaggo atthamo. Tassuddanam [149] Vuccamano sahadhammena vinayanca vivannayi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Mohento paharam dento talasattikam amulakam kukkuccanupassutinca dhammikanam vinicchayam samaggasanghadanena puggalaparinamanati 1-. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 55-59. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1123&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1123&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=137&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=137              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]