ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [137] Bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamānena na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ
sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ
paripucchāmīti  bhaṇantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  channo  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno
na  tāvāhaṃ  āvuso  etasmiṃ  sikkhāpade  sikkhissāmi yāva naññaṃ
bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ  paripucchāmīti  bhaṇi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [138]  Vinayaṃ  vivaṇṇentassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū vinayaṃ vivaṇṇesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [139]  Mohanake  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū mohesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [140] Bhikkhussa kupitena anattamanena pahāraṃ dentassa pācittiyaṃ
Kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhūnaṃ  pahāraṃ  adaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [141]  Bhikkhussa  kupitena  anattamanena talasattikaṃ uggirantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhūnaṃ  talasattikaṃ  uggiriṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [142] Bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  bhikkhuṃ  amūlakena  saṅghādisesena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [143]  Bhikkhussa  sañciccaṃ  kukkuccaṃ  uppādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  bhikkhūnaṃ  sañcicca  kukkuccaṃ  upadahiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [144]  Bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ
upassutiṃ  tiṭṭhantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vidādāpannānaṃ  upassutiṃ  tiṭṭhaṃsu 1- tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [145]  Dhammikānaṃ  kammānaṃ  chandaṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  dhammikānaṃ  kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [146]  Saṅghe  vinicchayakathāya  vattamānāya  chandaṃ  adatvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamantassa pācittiyaṃ katthā paññattanti . sāvatthiyā
@Footnote: 1 Ma. tiṭṭhahiṃsu.
Paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  saṅghe  vinicchayakathāya vattamānāya
chandaṃ  adatvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [147]  Samaggena  saṅghena  cīvaraṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . rājagahe paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  samaggena  saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [148]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.
            Tassuddānaṃ
   [149] Vuccamāno sahadhammena   vinayañca vivaṇṇayi
    Mohento pahāraṃ dento    talasattikaṃ amūlakaṃ
    kukkuccānupassutiñca     dhammikānaṃ vinicchayaṃ
    samaggasaṅghadānena       puggalapariṇāmanāti 1-.
           --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 55-59. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1123              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1123              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=137&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=137              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]