ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [150]  Pubbe  appatisamviditena  ranno  antepuram pavisantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  ayasmantam anandam arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  anando  pubbe  appatisamvidito  ranno antepuram pavisi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [151]  Ratanam  ugganhantassa  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annataro  bhikkhu  ratanam  uggahesi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  dve  anuppannattiyo  .  channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [152]  Santam  bhikkhum  anapuccha  vikale  gamam pavisantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  santam bhikkhum anapuccha 2- vikale gamam pavisimsu
@Footnote: 1 Si. samaggassa padanena puggalassa parinamanati.
@2 Ma. Yu. santam bhikkhum anapucchati idam pathattayam natthi.
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  tisso  anuppannattiyo .
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [153]  Atthimayam  va  dantamayam  va  visanamayam va sucigharam
karapentassa  pacittiyam  kattha  pannattanti . sakkesu pannattam .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vattusminti .
Sambahula  bhikkhu  na  mattam  janitva  bahu  sucighare  vinnapesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [154]  Pamanatikkantam  mancam  va  pitham va karapentassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha  . kismim
vatthusminti  .  ayasma  upanando  sakyaputto  uccam  mancam
karapesi  1-  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [155]  Mancam va pitham va tulonaddham karapentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  mancampi  pithampi  2-  tulonaddham  karapesum tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ucce mance sayi . 2 Ma. mancam va pitham va.
   [156]  Pamanatikkantam  nisidanam karapentassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamanikani
nisidanani  karapesum  1-  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam chahi samutthanehi
samutthati .pe.
   [157]  Pamanatikkantam  kandupaticchadim karapentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  appamanikayo  kandupaticchadiyo  dharesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [158]  Pamanatikkantam  vassikasatikam  karapentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  appamanikayo  vassikasatikayo  dharesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [159]  Sugatacivarappamanam  civaram karapentassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. dharesum.
Nandam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma nando sugatacivarappamanam
civaram  dharesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .
Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
          Rajavaggo navamo.
            Tassuddanam
   [160] Antepuranca ugganhe  anapuccha pavesane
      sucigharanca mancanca      tulonaddham nisidanam
      kanduvassikasatikam       pamanam civaram dharayiti 1-.
        Dvenavuti pacittiya nitthita.
          Tesam vagganam uddanam
   [161] Musa bhutanca ovado   bhojanacelakena ca
      sura sappanaka dhammo    rajavaggena te navati.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 59-62. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1208&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1208&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=150&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=150              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]