ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [150]  Pubbe  appatisamviditena  ranno  antepuram pavisantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  ayasmantam anandam arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  anando  pubbe  appatisamvidito  ranno antepuram pavisi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [151]  Ratanam  ugganhantassa  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annataro  bhikkhu  ratanam  uggahesi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  dve  anuppannattiyo  .  channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [152]  Santam  bhikkhum  anapuccha  vikale  gamam pavisantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  santam bhikkhum anapuccha 2- vikale gamam pavisimsu
@Footnote: 1 Si. samaggassa padanena puggalassa parinamanati.
@2 Ma. Yu. santam bhikkhum anapucchati idam pathattayam natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Tasmim vatthusmim . eka pannatti tisso anuppannattiyo . Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [153] Atthimayam va dantamayam va visanamayam va sucigharam karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . sakkesu pannattam . Kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vattusminti . Sambahula bhikkhu na mattam janitva bahu sucighare vinnapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [154] Pamanatikkantam mancam va pitham va karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma upanando sakyaputto uccam mancam karapesi 1- tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [155] Mancam va pitham va tulonaddham karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu mancampi pithampi 2- tulonaddham karapesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. @Footnote: 1 Ma. Yu. ucce mance sayi . 2 Ma. mancam va pitham va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

[156] Pamanatikkantam nisidanam karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamanikani nisidanani karapesum 1- tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [157] Pamanatikkantam kandupaticchadim karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamanikayo kandupaticchadiyo dharesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [158] Pamanatikkantam vassikasatikam karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamanikayo vassikasatikayo dharesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [159] Sugatacivarappamanam civaram karapentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam @Footnote: 1 Ma. Yu. dharesum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Nandam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma nando sugatacivarappamanam civaram dharesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. Rajavaggo navamo. Tassuddanam [160] Antepuranca ugganhe anapuccha pavesane sucigharanca mancanca tulonaddham nisidanam kanduvassikasatikam pamanam civaram dharayiti 1-. Dvenavuti pacittiya nitthita. Tesam vagganam uddanam [161] Musa bhutanca ovado bhojanacelakena ca sura sappanaka dhammo rajavaggena te navati. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 59-62. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=150&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=150              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]