ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [167] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
anadariyam paticca purato va pacchato va olambentena nivasentassa
dukkatam   kattha   pannattanti   .  savatthiya  pannattam  .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  puratopi  pacchatopi  olambenta  nivasesum
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [168] Anadariyam paticca purato va pacchato va olambentena
parupantassa  dukkatam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  puratopi  pacchatopi  olambenta  parupimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [169] Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu kayam vivaritva antaraghare gacchimsu
tasmim  vatthusmim  . eka pannatti . channam apattisamutthananam 1-
ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [170] Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu kayam vavaritva antaraghare nisidimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [171]  Anadariyam  paticca hattham va padam va kilapentena
antaraghare  gacchantassa  dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  hatthampi
@Footnote: 1 Ma. channam apattisamutthanananti idam pathadvayam natthi.
Padampi  kilapenta  antaraghare  gacchimsu  tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [172]  Anadariyam  paticca hattham va padam va kilapentena
antaraghare  nisidantassa  dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  hatthampi
padampi  kilapenta  antaraghare  nisidimsu  tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [173]  Anadariyam  paticca taham taham olokentena antaraghare
gacchantassa  dukkatam  .pe.  chabbaggiya bhikkhu taham taham olokenta
antaraghare  gacchimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [174]  Anadariyam  paticca taham taham olokentena antaraghare
nisidantassa  dukkatam  .pe.  chabbaggiya bhikkhu taham taham olokenta
antaraghare  nisidimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam    ekena    samutthanena    samutthati
(pathamaparajike) .pe.
   [175]  Anadariyam  paticca  ukkhittakaya antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  ukkhittakaya  antaraghare  gacchimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
Ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [176]  Anadariyam  paticca  ukkhittakaya antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  ukkhittakaya  antaraghare  nisidimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
          Parimandalavaggo pathamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 64-67. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1322&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1322&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=167&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=167              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]