ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [177]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  mahāhasitaṃ  hasantā  antaraghare
gacchiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [178]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [179]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
antaraghare  gacchantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ
mahāsaddaṃ  karontā  antaraghare  gacchiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [180]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
Antaraghare  nisīdantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [181]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  kāyappacālakaṃ  antaraghare gacchiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .pe.  ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [182]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [183]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [184]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [185]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [186]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
Samuṭṭhāti. (paṭhamapārājike).
          Ujjagghikavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 67-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1374              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1374              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=177&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=177              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]