ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [177]  Anadariyam  paticca  ujjagghikaya antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  mahahasitam  hasanta  antaraghare
gacchimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [178]  Anadariyam  paticca  ujjagghikaya antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [179]  Anadariyam  paticca  uccasaddam  mahasaddam  karontena
antaraghare  gacchantassa  dukkatam  .pe.  chabbaggiya bhikkhu uccasaddam
mahasaddam  karonta  antaraghare  gacchimsu  tasmim  vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (samanubhasanaya).
   [180]  Anadariyam  paticca  uccasaddam  mahasaddam  karontena
Antaraghare  nisidantassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.
Ekena samutthanena samutthati (samanubhasanaya).
   [181]  Anadariyam  paticca kayappacalakam antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe.  chabbaggiya  bhikkhu  kayappacalakam  antaraghare gacchimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .pe.  ekena samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [182]  Anadariyam  paticca kayappacalakam antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [183]  Anadariyam  paticca bahuppacalakam antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [184]  Anadariyam  paticca bahuppacalakam antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [185]  Anadariyam  paticca  sisappacalakam antaraghare gacchantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [186]  Anadariyam  paticca  sisappacalakam antaraghare nisidantassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena
Samutthati. (pathamaparajike).
          Ujjagghikavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 67-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1374&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1374&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=177&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=177              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]