ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [197]  Anadariyam  paticca  asakkaccam  pindapatam  bhunjantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [198]  Anadariyam  paticca  taham taham olokentena pindapatam
bhunjantassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [199]  Anadariyam paticca taham taham omasantena 1- pindapatam
bhunjantassa dukkatam .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [200]  Anadariyam  paticca  supanneva  bahum bhunjantassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  sasutthati
(pathamaparajike).
   [201]  Anadariyam  paticca  thupato  omadditva  pindapatam
bhunjantassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [202]  Anadariyam  paticca  supam  va byanjanam va odanena
paticchadentassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [203] Anadariyam paticca supam va odanam va [2]- attano atthaya
vinnapetva  bhunjantassa  dukkatam  kattha  pannattanti  . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  supampi  odanampi  attano
atthaya  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi
samutthati  siya  kayato  ca  cittato  ca  samutthati na vacato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
@Footnote: 1 Ma. omasitva .  2 Ma. Yu. agilano.
   [204]  Anadariyam  paticca  ujjhanasannina  paresam  pattam
olokentassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [205]  Anadariyam  paticca  mahantam  kabalam  karontassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [206]  Anadariyam  paticca  digham  alopam  karontassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
         Pindapatavaggo catuttho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 70-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1441&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1441&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=197&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=197              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]