ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [207] Anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [208]  Anādariyaṃ  paṭicca  bhuñjamānena  sabbaṃ  hatthaṃ  mukhe
pakkhipantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [209]  Anādariyaṃ  paṭicca  sakabaḷena  mukhena  byāharantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [210]  Anādariyaṃ  paṭicca  piṇḍukkhepakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  Ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [211]  Anādariyaṃ  paṭicca  kabaḷāvacchedakaṃ  bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [212]  Anādariyaṃ  paṭicca  avagaṇḍakārakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [213]  Anādariyaṃ  paṭicca  hatthaniddhūnakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekā  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [214]  Anādariyaṃ  paṭicca  sitthāvakārakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [215]  Anādariyaṃ  paṭicca  jivhānicchārakaṃ  bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [216] Anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
          Kabaḷavaggo pañcamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 72-74. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1478              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1478              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=207&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=207              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]