ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [217]  Anadariyam paticca surusurukarakam bhunjantassa dukkatam kattha
pannattanti  .  kosambiya  pannattam . kam arabbhati . sambahule
bhikkhu  arabbha  . kasmim vatthusminti . sambahula bhikkhu surusurukarakam
khiram pivimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [218]  Anadariyam  paticca  hatthanillehakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [219]  Anadariyam  paticca  pattanillehakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike)
   [220]  Anadariyam  paticca  otthanillehakam  bhunjantassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [221]  Anadariyam  paticca  samisena  hatthena  paniyathalakam
patigganhantassa  dukkatam  kattha  pannattanti  .  bhaggesu pannattam .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  samisena  hatthena  paniyathalakam  patiggahesum tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
Samutthanena  samutthati  kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na
vacato.
   [222]  Anadariyam  paticca  sasitthakam  pattadhovanam  antaraghare
chaddentassa  dukkatam  kattha  pannattanti  .  bhaggesu  pannattam .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  sasitthakam  pattadhovanam  antaraghare  chaddesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena  samutthati  kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na
vacato.
   [223] Anadariyam paticca chattapanissa dhammam desentassa dukkatam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya
bhikkhu  chattapanissa  dhammam  desesum  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti   eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca cittato ca samutthati
na kayato.
   [224]  Anadariyam  paticca  dandapanissa  dhammam  desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [225]  Anadariyam  paticca  satthapanissa  dhammam  desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [226]  Anadariyam  paticca  avudhapanissa  dhammam  desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
          Surusuruvaggo chattho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 74-76. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1509&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1509&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=217&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=217              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]