ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [227]  Anadariyam  paticca  padukarulhassa  dhammam desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [228]  Anadariyam  paticca  upahanarulhassa dhammam desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [229]  Anadariyam paticca yanagatassa dhammam desentassa dukkatam
.pe. eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca  cittato  ca
Samutthati na kayato.
   [230]  Anadariyam  paticca  sayanagatassa  dhammam  desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam   ekena   samutthanena  samutthati  vacato
ca cittato ca samutthati na kayato.
   [231]  Anadariyam  paticca  pallatthikaya  nisinnassa  dhammam
desentassa  dukkatam  .pe.  eka pannatti eka anuppannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato
ca cittato ca samutthati na kayato.
   [232]  Anadariyam  paticca  vethitasisassa  dhammam  desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [233]  Anadariyam  paticca  ogunthitasisassa  dhammam desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati na kayato.
   [234]  Anadariyam  paticca chamayam nisiditva asane nisinnassa
dhammam desentassa dukkatam .pe. eka pannatti eka anuppannatti.
Channam   apattisamutthananam   ekena   samutthanena   samutthati
Vacato ca cittato ca samutthati 1- na kayato.
   [235] Anadariyam paticca nice asane nisiditva ucce asane
nisinnassa  dhammam  desentassa  dukkatam .pe. eka pannatti eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati vacato ca cittato ca samutthati 1- na kayato.
   [236]  Anadariyam  paticca thitena nisinnassa dhammam desentassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  vacato  ca
cittato ca samutthati 1- na kayato.
   [237] Anadariyam paticca pacchato gacchantena purato gacchantassa
dhammam  desentassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [238] Anadariyam paticca uppathena gacchantena pathena gacchantassa
dhammam  desentassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [239]  Anadariyam  paticca  thitena uccaram va passavam va
karontassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti eka anuppannatti .
Channam   apattisamutthananam   ekena   samutthanena   samutthati
@Footnote: 1 Ma. kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
Kayato ca cittato ca samutthati na vacato.
   [240]  Anadariyam  paticca harite uccaram va passavam va
khelam  va  karontassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato.
   [241] Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam
va  karontassa  dukkatam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu udake uccarampi passavampi khelampi
akamsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti eka anuppannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato
ca cittato ca samutthati na vacato.
          Padukavaggo sattamo.
         Pancasattati sekhiya nitthita.
       Mahavibhange katthapannattivaram nitthitam.
             -----------
            Tassuddanam
   [242] Parimandalam paticchannam     susamvutokkhittacakkhuna 1-
      ukkhittojjagghika saddo     tayo ceva pacalana
      khambham ogunthito ceva 2-      kuti pallatthikaya ca
@Footnote: 1 Ma. susamvutokkhittacakkhu . 2 Ma. cevuk-.
      Sakkaccam pattasanni ca        samasupam samatittikam
      sakkaccam pattasanni ca        sapadanam samasupakam
      thupato ca paticchannam          vinnattujjhanasannina
      na mahantam mandalam dvaram      sabbahattham na byahare
      ukkhepo chedana gando      dhunam sitthavakarakam
      jivhaniccharakanceva        capucapu surusuru
      hattho patto ca ottho ca      samisam sitthakena ca
      chattapanissa saddhammam       na desenti tathagata
      evameva dandapanissa       satthaavudhapaninam
      paduka upahana ceva       yanaseyyagatassa ca
      pallatthikanisinnassa        vethitogunthitassa ca
      chamanicasane thane         pacchato uppathena ca
      thitakena na katabbam         harite udakamhi cati.
          Tesam vagganam uddanam
   [243] Parimandalam ujjagghi      khambham pindam tatheva ca
      kabala surusuru ca            padukena ca sattamati.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 76-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1557&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1557&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=227&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=227              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]