ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [244] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto kati āpattiyo āpajjati .
Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanto  tisso  āpattiyo āpajjati akkhāyite
sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  pārājikassa  yebhuyyena
Khāyite  sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  thullaccayassa
vivaṭakate  mukhe  acchupantaṃ  aṅgajātaṃ  paveseti  āpatti dukkaṭassa
methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [245] Adinnaṃ ādiyanto kati āpattiyo āpajjati . adinnaṃ
ādiyanto   tisso   āpattiyo  āpajjati  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati
āpatti  pārājikassa  atirekamāsakaṃ  vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati  āpatti  thullaccayassa  māsakaṃ  vā
ūnamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati  āpatti
dukkaṭassa adinnaṃ ādiyanto imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [246] Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropento kati āpattiyo
āpajjati  .  sañcicca  manussaviggahaṃ  jīvitā  voropento  tisso
āpattiyo  āpajjati  manussaṃ  odissa  opātaṃ  khanati  papatitvā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  papatite  dukkhā  vedanā  uppajjati
āpatti   thullaccayassa  marati  āpatti  pārājikassa  sañcicca
manussaviggahaṃ jīvitā voropento imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [247] Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanto kati āpattiyo
āpajjati   .   asantaṃ   abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanto
tisso  āpattiyo  āpajjati  pāpiccho  icchāpakato  asantaṃ
abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  āpatti  pārājikassa  yo  te
Vihāre  vasati  so  bhikkhu  arahāti  bhaṇati paṭivijānantassa āpatti
thullaccayassa   nappaṭivijānantassa   āpatti   dukkaṭassa   asantaṃ
abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanto  imā  tisso  āpattiyo
āpajjati.
        Cattāro pārājikā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 80-82. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1647              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1647              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=244&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=244              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]