ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [244] Methunam dhammam patisevanto kati apattiyo apajjati .
Methunam  dhammam  patisevanto  tisso  apattiyo apajjati akkhayite
sarire  methunam  dhammam  patisevati  apatti  parajikassa  yebhuyyena
Khayite  sarire  methunam  dhammam  patisevati  apatti  thullaccayassa
vivatakate  mukhe  acchupantam  angajatam  paveseti  apatti dukkatassa
methunam dhammam patisevanto ima tisso apattiyo apajjati.
   [245] Adinnam adiyanto kati apattiyo apajjati . adinnam
adiyanto   tisso   apattiyo  apajjati  pancamasakam  va
atirekapancamasakam  va  agghanakam  adinnam  theyyasankhatam  adiyati
apatti  parajikassa  atirekamasakam  va unapancamasakam va agghanakam
adinnam  theyyasankhatam  adiyati  apatti  thullaccayassa  masakam  va
unamasakam  va  agghanakam  adinnam  theyyasankhatam  adiyati  apatti
dukkatassa adinnam adiyanto ima tisso apattiyo apajjati.
   [246] Sancicca manussaviggaham jivita voropento kati apattiyo
apajjati  .  sancicca  manussaviggaham  jivita  voropento  tisso
apattiyo  apajjati  manussam  odissa  opatam  khanati  papatitva
marissatiti  apatti  dukkatassa  papatite  dukkha  vedana  uppajjati
apatti   thullaccayassa  marati  apatti  parajikassa  sancicca
manussaviggaham jivita voropento ima tisso apattiyo apajjati.
   [247] Asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapanto kati apattiyo
apajjati   .   asantam   abhutam  uttarimanussadhammam  ullapanto
tisso  apattiyo  apajjati  papiccho  icchapakato  asantam
abhutam  uttarimanussadhammam  ullapati  apatti  parajikassa  yo  te
Vihare  vasati  so  bhikkhu  arahati  bhanati pativijanantassa apatti
thullaccayassa   nappativijanantassa   apatti   dukkatassa   asantam
abhutam  uttarimanussadhammam  ullapanto  ima  tisso  apattiyo
apajjati.
        Cattaro parajika nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 80-82. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1647&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1647&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=244&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=244              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]