ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [248]  Upakkamitvā  asuciṃ  mocento  kati  āpattiyo
āpajjati  .  upakkamitvā  asuciṃ  mocento  tisso  āpattiyo
āpajjati  ceteti  upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa ceteti
upakkamati na muccati āpatti thullaccayassa payoge dukkaṭaṃ.
   [249]  Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjanto tisso
āpattiyo  āpajjati  kāyena kāyaṃ āmasati āpatti saṅghādisesassa
kāyena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati   āpatti   thullaccayassa
kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [250]  Mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsanto  tisso
āpattiyo  āpajjati  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇampi
bhaṇati   avaṇṇampi  bhaṇati  āpatti  saṅghādisesassa   vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ṭhapetvā  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  ādissa  vaṇṇampi
bhaṇati   avaṇṇampi   bhaṇati  āpatti  thullaccayassa  kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati āpatti dukkaṭassa.
   [251]  Attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanto tisso āpattiyo
Āpajjati   mātugāmassa   santike   attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
bhāsati  āpatti saṅghādisesassa paṇḍakassa santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ    bhāsati   āpatti   thullaccayassa   tiracchānagatassa
santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dukkaṭassa.
   [252]  Sañcarittaṃ  samāpajjanto tisso āpattiyo  āpajjati
paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   paccāharati   āpatti   saṅghādisesassa
paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   na  paccāharati  āpatti  thullaccayassa
paṭiggaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati āpatti dukkaṭassa.
   [253]  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpento  tisso  āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [254]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpento  tisso  āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  1-  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [255] Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsento tisso
āpattiyo  āpajjati  anokāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo
vadeti  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā
akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.
   [256]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsento  tisso  āpattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaṃ piṇḍaṃ. sabbattha īdisameva.
Āpajjati  anokāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti āpatti
saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo
vadeti āpatti omasavādassa.
   [257]  Saṅghabhedako  bhikkhu  yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno  1-
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā  2-  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [258]  Bhedakānuvattakā  bhikkhū yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamānā 1-
nappaṭinissajjantā  tisso  āpattiyo  āpajjanti  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [259]  Dubbaco  bhikkhu  yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno  1-
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [260]   Kuladūsako   bhikkhu   yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
        Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Ma. samanubhāsanāya .  2 Po. thullaccayaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 82-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=248&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]