ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [248]  Upakkamitva  asucim  mocento  kati  apattiyo
apajjati  .  upakkamitva  asucim  mocento  tisso  apattiyo
apajjati  ceteti  upakkamati muccati apatti sanghadisesassa ceteti
upakkamati na muccati apatti thullaccayassa payoge dukkatam.
   [249]  Matugamena  saddhim  kayasamsaggam  samapajjanto tisso
apattiyo  apajjati  kayena kayam amasati apatti sanghadisesassa
kayena   kayapatibaddham   amasati   apatti   thullaccayassa
kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati apatti dukkatassa.
   [250]  Matugamam  dutthullahi  vacahi  obhasanto  tisso
apattiyo  apajjati  vaccamaggam  passavamaggam  adissa  vannampi
bhanati   avannampi  bhanati  apatti  sanghadisesassa   vaccamaggam
passavamaggam  thapetva  adhakkhakam  ubbhajanumandalam  adissa  vannampi
bhanati   avannampi   bhanati  apatti  thullaccayassa  kayapatibaddham
adissa vannampi bhanati avannampi bhanati apatti dukkatassa.
   [251]  Attakamaparicariyaya vannam bhasanto tisso apattiyo
Apajjati   matugamassa   santike   attakamaparicariyaya  vannam
bhasati  apatti sanghadisesassa pandakassa santike attakamaparicariyaya
vannam    bhasati   apatti   thullaccayassa   tiracchanagatassa
santike attakamaparicariyaya vannam bhasati apatti dukkatassa.
   [252]  Sancarittam  samapajjanto tisso apattiyo  apajjati
patigganhati   vimamsati   paccaharati   apatti   sanghadisesassa
patigganhati   vimamsati   na  paccaharati  apatti  thullaccayassa
patigganhati na vimamsati na paccaharati apatti dukkatassa.
   [253]  Sannacikaya  kutim  karapento  tisso  apattiyo
apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  ekapinde  anagate
apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa.
   [254]  Mahallakam  viharam  karapento  tisso  apattiyo
apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  ekapinde  1-  anagate
apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa.
   [255] Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsento tisso
apattiyo  apajjati  anokasam  karapetva  cavanadhippayo
vadeti  apatti  sanghadisesena  dukkatassa  okasam  karapetva
akkosadhippayo vadeti apatti omasavadassa.
   [256]  Bhikkhum  annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam lesamattam
upadaya  parajikena  dhammena  anuddhamsento  tisso  apattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekam pindam. sabbattha idisameva.
Apajjati  anokasam  karapetva  cavanadhippayo  vadeti apatti
sanghadisesena  dukkatassa  okasam  karapetva  akkosadhippayo
vadeti apatti omasavadassa.
   [257]  Sanghabhedako  bhikkhu  yavatatiyam  samanubhasiyamano  1-
nappatinissajjanto  tisso  apattiyo  apajjati  nattiya  dukkatam
dvihi  kammavacahi  thullaccaya  2-  kammavacapariyosane  apatti
sanghadisesassa.
   [258]  Bhedakanuvattaka  bhikkhu yavatatiyam samanubhasiyamana 1-
nappatinissajjanta  tisso  apattiyo  apajjanti  nattiya  dukkatam
dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti
sanghadisesassa.
   [259]  Dubbaco  bhikkhu  yavatatiyam  samanubhasiyamano  1-
nappatinissajjanto  tisso  apattiyo  apajjati  nattiya  dukkatam
dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti
sanghadisesassa.
   [260]   Kuladusako   bhikkhu   yavatatiyam  samanubhasiyamano
nappatinissajjanto  tisso  apattiyo  apajjati  nattiya  dukkatam
dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti
sanghadisesassa.
        Terasa sanghadisesa nitthita.
@Footnote: 1 Ma. samanubhasanaya .  2 Po. thullaccayam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 82-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1675&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1675&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=248&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]