ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [387] Anadariyam paticca purato va pacchato va olambento
nivasento  kati  apattiyo  apajjati . anadariyam paticca purato
va  pacchato va olambento nivasento ekam apattim apajjati
dukkatam  anadariyam  paticca  purato  va  pacchato va olambento
nivasento imam ekam apattim apajjati.
   [388] Anadariyam paticca purato va pacchato va olambento
parupanto ekam apattim apajjati dukkatam.
   [389]  Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare gacchanto
ekam apattim apajjati dukkatam.
   [390]  Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare nisidanto
ekam apattim apajjati dukkatam.
   [391]  Anadariyam  paticca  hattham va padam va kilapento
antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page106.

[392] Anadariyam paticca hattham va padam va kilapento antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [393] Anadariyam paticca taham taham olokento antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [394] Anadariyam paticca taham taham olokento antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [395] Anadariyam paticca ukkhittakaya antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [396] Anadariyam paticca ukkhittakaya antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. Pathamo vaggo 1-. [397] Anadariyam paticca ujjagghikaya antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [398] Anadariyam paticca ujjagghikaya antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [399] Anadariyam paticca uccasaddam mahasaddam karonto antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [400] Anadariyam paticca uccasaddam mahasaddam karonto antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [401] Anadariyam paticca kayappacalakam antaraghare gacchanto @Footnote: 1 Ma. Yu. parimandalavaggo pathamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page107.

Ekam apattim apajjati dukkatam. [402] Anadariyam paticca kayappacalakam antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [403] Anadariyam paticca bahuppacalakam antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [404] Anadariyam paticca bahuppacalakam antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [405] Anadariyam paticca sisappacalakam antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [406] Anadariyam paticca sisappacalakam antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. Dutiyo vaggo 1-. [407] Anadariyam paticca khambhakato antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [408] Anadariyam paticca khambhakato antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [409] Anadariyam paticca ogunthito antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [410] Anadariyam paticca ogunthito antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. @Footnote: 1 Ma. Yu. ujjagghikavaggo dutiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page108.

[411] Anadariyam paticca ukkutikaya antaraghare gacchanto ekam apattim apajjati dukkatam. [412] Anadariyam paticca pallatthikaya antaraghare nisidanto ekam apattim apajjati dukkatam. [413] Anadariyam paticca asakkaccam pindapatam patigganhanto ekam apattim apajjati dukkatam. [414] Anadariyam paticca taham taham olokento pindapatam patigganhanto ekam apattim apajjati dukkatam. [415] Anadariyam paticca supanneva bahum patigganhanto ekam apattim apajjati dukkatam. [416] Anadariyam paticca thupikatam pindapatam patigganhanto ekam apattim apajjati dukkatam. Tatiyo vaggo 1-. [417] Anadariyam paticca asakkaccam pindapatam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [418] Anadariyam paticca taham taham olokento pindapatam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [419] Anadariyam paticca taham taham omasitva pindapatam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [420] Anadariyam paticca supanneva bahum bhunjanto ekam @Footnote: 1 Ma. Yu. khambhakatavaggo tatiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page109.

Apattim apajjati dukkatam. [421] Anadariyam paticca thupato 1- omadditva pindapatam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [422] Anadariyam paticca supam va byanjanam va odanena paticchadento ekam apattim apajjati dukkatam. [423] Anadariyam paticca supam va odanam va agilano attano atthaya vinnapetva bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [424] Anadariyam paticca ujjhanasanni paresam pattam olokento ekam apattim apajjati dukkatam. [425] Anadariyam paticca mahantam kabalam karonto ekam apattim apajjati dukkatam. [426] Anadariyam paticca digham alopam karonto ekam apattim apajjati dukkatam. Catuttho vaggo 2-. [427] Anadariyam paticca anahate kabale mukhadvaram vivaranto ekam apattim apajjati dukkatam. [428] Anadariyam paticca bhunjanto sabbam hattham mukhe pakkhipanto ekam apattim apajjati dukkatam. [429] Anadariyam paticca sakabalena mukhena byaharanto ekam @Footnote: 1 Po. thupikato. Ma. Yu. thupakato . 2 Ma. Yu. pindapatavaggo catuttho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page110.

Apattim apajjati dukkatam. [430] Anadariyam paticca pindukkhepakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [431] Anadariyam paticca kabalavacchedakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [432] Anadariyam paticca avagandakarakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [433] Anadariyam paticca hatthaniddhunakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [434] Anadariyam paticca sitthavakarakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [435] Anadariyam paticca jivhaniccharakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [436] Anadariyam paticca capucapukarakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. Pancamo vaggo 1-. [437] Anadariyam paticca surusurukarakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [438] Anadariyam paticca hatthanillehakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. @Footnote: 1 Ma. Yu. kabalavaggo pancamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page111.

[439] Anadariyam paticca pattanillehakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [440] Anadariyam paticca otthanillehakam bhunjanto ekam apattim apajjati dukkatam. [441] Anadariyam paticca samisena hatthena paniyathalakam patigganhanto ekam apattim apajjati dukkatam. [442] Anadariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddento ekam apattim apajjati dukkatam. [443] Anadariyam paticca chattapanissa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [444] Anadariyam paticca dandapanissa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [445] Anadariyam paticca satthapanissa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [446] Anadariyam paticca avudhapanissa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. Chattho vaggo 1-. [447] Anadariyam paticca padukarulhassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [448] Anadariyam paticca upahanarulhassa dhammam desento @Footnote: 1 Ma. Yu. surusuruvaggo chatutho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page112.

Ekam apattim apajjati dukkatam. [449] Anadariyam paticca yanagatassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [450] Anadariyam paticca sayanagatassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [451] Anadariyam paticca pallatthikaya nisinnassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [452] Anadariyam paticca vethitasisassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [453] Anadariyam paticca ogunthitasisassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [454] Anadariyam paticca chamayam nisiditva asane nisinnassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [455] Anadariyam paticca nice asane nisiditva ucce asane nisinnassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [456] Anadariyam paticca thito nisinnassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [457] Anadariyam paticca pacchato gacchanto purato gacchantassa dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [458] Anadariyam paticca uppathena gacchanto pathena gacchantassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page113.

Dhammam desento ekam apattim apajjati dukkatam. [459] Anadariyam paticca thito uccaram va passavam va karonto ekam apattim apajjati dukkatam. [460] Anadariyam paticca harite uccaram va passavam va khelam va karonto ekam apattim apajjati dukkatam. [461] Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto kati apattiyo apajjati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto ekam apattim apajjati dukkatam anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto imam ekam apattim apajjati. Sattamo vaggo 1-. Pancasattati sekhiya nitthita. Katapattivaram nitthitam dutiyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 105-113. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2138&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2138&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=387&items=75              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=387              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]