ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [462]  Methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam vipattinam
kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunam  dhammam patisevantassa apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .pe.  anadariyam paticca udake uccaram va passavam
va  khelam  va  karontassa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo
bhajati  .  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va  passavam va
@Footnote: 1 Ma. Yu. padakavaggo sattamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page114.

Khelam va karontassa apatti catunnam vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim. Vipattivaram nitthitam tatiyam. [463] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena. Sangahitavaram nitthitam catuttham. [464] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti 1- . methunam dhammam patisevantassa apattiyo channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato .pe. anadarayam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti channam apattisamutthananam @Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha samutthantiti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page115.

Katihi samutthanehi samutthati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato. Samutthanavaram nitthitam pancamam. [465] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Adhikaranavaram nitthitam chattham. [466] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apatti sattannam samathanam katihi samathehi sammati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page116.

Khelam va karontassa apatti sattannam samathanam tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samathavaram nitthitam sattamam. [467] Methunam dhammam patisevanto kati apattiyo apajjati . Methunam dhammam patisevanto tisso apattiyo apajjati akkhayite sarire methunam dhammam patisevati apatti parajikassa yebhuyyena khayite sarire methunam dhammam patisevati apatti thullaccayassa vivatakate 1- mukhe acchupantam angajatam paveseti apatti dukkatassa methunam dhammam patisevanto ima tisso apattiyo apajjati . Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita. Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti. {467.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . @Footnote: 1 Ma. vattakate. Yu. vattakate.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto kati apattiyo apajjati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto ekam apattim apajjati dukkatam . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karonto imam ekam apattim apajjati. {467.2} Sa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajati. Sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammati . Sa apatti catunnam vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato . Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samuccayavaram nitthitam atthamam. Ime attha vara sajjhayamattena 1- likhita. @Footnote: 1 Ma. Yu. sajjhayamaggena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page118.

Tassuddanam [468] Kattha pannatti kati ca vipattisangahena ca samutthanadhikarana samatho ca samuccayoti. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 113-118. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2311&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2311&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=462&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=462              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]