ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [473] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
upakkamitva  asucim  mocanapaccaya  sanghadiseso  kattha pannatto .
Kam arabbha . kismim vatthusmim .pe. kenabhatanti . yantena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  upakkamitva  asucim
mocanapaccaya    sanghadiseso    kattha   pannattoti   .
@Footnote: 1 Po. vannayimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam seyyasakam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma seyyasako upakkamitva asucim mocesi tasmim vatthusmim . atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannattiti . eka pannatti eka anuppannatti anuppannapannatti tasmim natthi . sabbattha pannatti padesapannattiti . Sabbattha pannatti . sadharanapannatti asadharanapannattiti . Asadharanapannatti . ekato pannatti ubhato pannattiti . Ekato pannatti . pancannam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannanti. Nidanogadham nidanapariyapannam. {473.1} Katamena uddesena uddesam agacchatiti . tatiyena uddesena uddesam agacchati . catunnam vipattinam katama vipattiti . Silavipatti . sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti . Sanghadisesapattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati . ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe. Kenabhatanti. Paramparabhatam. Upali dasako ceva sonako siggavo tatha moggaliputtena pancama ete jambusirivhaye. Tato mahindo ittiyo uttiyo ceva sambalo .pe. Ete naga mahapanna vinayannu maggakovida

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniyati. [474] Matugamena saddhim kayasamsaggam samapajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma udayi matugamena saddhim kayasamsaggam samapajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato. [475] Matugamam dutthullahi vacahi obhasanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma udayi matugamam dutthullahi vacahi obhasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [476] Matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya pannatto. Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . ayasma udayi matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam abhasi tasmim vatthusmim . eka pannatti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [477] Sancarittam samapajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti. Savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . ayasma udayi sancarittam samapajji tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati siya kayato samutthati na vacato na cittato siya vacato samutthati na kayato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [478] Sannacikaya kutim karapanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . alaviya pannatto . kam arabbhati . alavike bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . alavika bhikkhu sannacikaya kutim karapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [479] Mahallakam viharam karapanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . kosambiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma channo viharavatthum sodhento annataram cetiyarukkham chedapesi tasmim vatthusmim .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [480] Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . rajagahe pannatto. Kam arabbhati. Mettiyabhummajake 1- bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam amulakena parajikena dhammena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [481] Bhikkhum annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . rajagahe pannatto . kam arabbhati . Mettiyabhummajake bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [482] Sanghabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . rajagahe pannatto . kam arabbhati . devadattam arabbha . kismim vatthusminti . devadatto samaggassa sanghassa bhedaya parakkami @Footnote: 1 Po. Ma. mettiyabhumajake.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [483] Bhedanuvattakanam bhikkhunam yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . rajagahe pannatto . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu devadattassa sanghabhedaya parakkamantassa anuvattaka ahesum vaggavadaka tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [484] Dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . kosambiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano attanam avacaniyam akasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [485] Kuladusakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya pannatto . kam arabbhati . assajipunabbasuke bhikkhu arabbha .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

Kismim vatthusminti . assajipunabbasuka bhikkhu sanghena pabbajaniyakammakata bhikkhu chandagamita dosagamita mohagamita bhayagamita papesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 120-126. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2456&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2456&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=473&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=473              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]