ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [473] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
upakkamitva  asucim  mocanapaccaya  sanghadiseso  kattha pannatto .
Kam arabbha . kismim vatthusmim .pe. kenabhatanti . yantena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  upakkamitva  asucim
mocanapaccaya    sanghadiseso    kattha   pannattoti   .
@Footnote: 1 Po. vannayimsu.
Savatthiya  pannatto  .  kam  arabbhati  . ayasmantam seyyasakam
arabbha  .  kismim  vatthusminti . ayasma seyyasako upakkamitva
asucim  mocesi  tasmim  vatthusmim . atthi tattha pannatti anuppannatti
anuppannapannattiti   .  eka  pannatti  eka  anuppannatti
anuppannapannatti  tasmim  natthi . sabbattha pannatti padesapannattiti .
Sabbattha  pannatti  .  sadharanapannatti  asadharanapannattiti .
Asadharanapannatti  .  ekato  pannatti  ubhato  pannattiti .
Ekato  pannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam  katthogadham
kattha pariyapannanti. Nidanogadham nidanapariyapannam.
   {473.1}  Katamena uddesena uddesam agacchatiti . tatiyena
uddesena  uddesam agacchati . catunnam vipattinam katama vipattiti .
Silavipatti  .  sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandhoti .
Sanghadisesapattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi
samutthati  . ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca
samutthati na vacato .pe. Kenabhatanti. Paramparabhatam.
     Upali dasako ceva       sonako siggavo tatha
     moggaliputtena pancama   ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo ittiyo     uttiyo ceva sambalo
             .pe.
     Ete naga mahapanna   vinayannu maggakovida
     Vinayam dipe pakasesum       pitakam tambapanniyati.
   [474]  Matugamena  saddhim  kayasamsaggam  samapajjanapaccaya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  ayasmantam  udayim arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi  matugamena  saddhim  kayasamsaggam  samapajji  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato.
   [475]  Matugamam  dutthullahi  vacahi  obhasanapaccaya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  ayasmantam  udayim arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi  matugamam  dutthullahi  vacahi  obhasi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi  samutthati  siya  kayato  ca  cittato  ca samutthati
na  vacato  siya  vacato  ca cittato ca samutthati na kayato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [476]  Matugamassa  santike  attakamaparicariyaya  vannam
bhasanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya pannatto.
Kam  arabbhati  .  ayasmantam  udayim  arabbha  .  kismim
vatthusminti . ayasma udayi matugamassa santike attakamaparicariyaya
vannam   abhasi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [477] Sancarittam samapajjanapaccaya sanghadiseso kattha pannattoti.
Savatthiya   pannatto  .  kam  arabbhati  .  ayasmantam
udayim  arabbha  . kismim vatthusminti . ayasma udayi sancarittam
samapajji  tasmim  vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti .
Channam   apattisamutthananam   chahi   samutthanehi   samutthati
siya  kayato  samutthati  na  vacato  na cittato siya vacato
samutthati  na  kayato  na  cittato  siya  kayato  ca vacato
ca  samutthati  na  cittato  siya  kayato  ca  cittato  ca
samutthati  na  vacato  siya  vacato  ca  cittato ca samutthati
na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [478]  Sannacikaya  kutim karapanapaccaya sanghadiseso kattha
pannattoti  .  alaviya  pannatto . kam arabbhati . alavike
bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti . alavika bhikkhu sannacikaya
kutim  karapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati.
   [479]  Mahallakam  viharam  karapanapaccaya sanghadiseso kattha
pannattoti  . kosambiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam
channam  arabbha  . kismim vatthusminti . ayasma channo viharavatthum
sodhento  annataram  cetiyarukkham  chedapesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati.
   [480]  Bhikkhum  amulakena parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya
sanghadiseso kattha pannattoti . rajagahe pannatto. Kam arabbhati.
Mettiyabhummajake  1-  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti .
Mettiyabhummajaka  bhikkhu  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  amulakena
parajikena dhammena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [481]  Bhikkhum  annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam lesamattam
upadaya  parajikena  dhammena  anuddhamsanapaccaya  sanghadiseso
kattha  pannattoti  .  rajagahe  pannatto  .  kam arabbhati .
Mettiyabhummajake bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Mettiyabhummajaka
bhikkhu    ayasmantam    dabbam    mallaputtam   annabhagiyassa
adhikaranassa  kinci  desam  lesamattam  upadaya  parajikena dhammena
anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [482]  Sanghabhedakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti  . rajagahe
pannatto  .  kam  arabbhati  .  devadattam  arabbha  .  kismim
vatthusminti  .  devadatto  samaggassa  sanghassa  bhedaya  parakkami
@Footnote: 1 Po. Ma. mettiyabhumajake.
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca  vacato ca cittato
ca samutthati.
   [483]  Bhedanuvattakanam  bhikkhunam  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti  . rajagahe
pannatto  .  kam  arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti  . sambahula bhikkhu devadattassa sanghabhedaya parakkamantassa
anuvattaka  ahesum vaggavadaka tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati kayato ca
vacato ca cittato ca samutthati.
   [484]   Dubbacassa   bhikkhuno   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti . kosambiya
pannatto  .  kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  channo  bhikkhuhi  sahadhammikam  vuccamano
attanam  avacaniyam  akasi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato
ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [485]   Kuladusakassa   bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti . savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati . assajipunabbasuke bhikkhu arabbha .
Kismim vatthusminti . assajipunabbasuka bhikkhu sanghena pabbajaniyakammakata
bhikkhu  chandagamita  dosagamita  mohagamita  bhayagamita  papesum
tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 120-126. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2456&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2456&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=473&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=473              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]