ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [487] Methunam dhammam patisevanapaccaya kati apattiyo apajjati.
Methunam   dhammam  patisevanapaccaya  catasso  apattiyo  apajjati
akkhayite  sarire  methunam  dhammam  patisevati  apatti  parajikassa
yebhuyyena khayite sarire methunam dhammam patisevati apatti thullaccayassa
vivatakate  1-  mukhe  acchupantam  angajatam  paveseti  apatti
dukkatassa  jatumatthake  pacittiyam  methunam  dhammam  patisevanapaccaya
@Footnote: 1 Ma. vattakate. aparampi idisameva.
Ima catasso apattiyo apajjati.
   [488]  Adinnam  adiyanapaccaya  kati apattiyo apajjati .
Adinnam  adiyanapaccaya  tisso  apattiyo  apajjati  pancamasakam
va  atirekapancamasakam  va  agghanakam  adinnam theyyasankhatam adiyati
apatti  parajikassa  atirekamasakam  va unapancamasakam va agghanakam
adinnam  theyyasankhatam  adiyati  apatti  thullaccayassa  masakam
va  unamasakam  va  agghanakam adinnam theyyasankhatam adiyati apatti
dukkatassa   adinnam  adiyanapaccaya  ima  tisso  apattiyo
apajjati.
   [489]  Sancicca  manussaviggaham  jivita  voropanapaccaya  kati
apattiyo  apajjati . sancicca manussaviggaham jivita voropanapaccaya
tisso  apattiyo apajjati manussam odissa opatam khanati papatitva
marissatiti  apatti  dukkatassa  papatite  dukkha  vedana  uppajjati
apatti   thullaccayassa  marati  apatti  parajikassa  sancicca
manussaviggaham jivita voropanapaccaya ima tisso apattiyo apajjati.
   [490]  Asantam  abhutam  uttarimanussadhammam  ullapanapaccaya  kati
apattiyo  apajjati . asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapanapaccaya
tisso  apattiyo  apajjati  papiccho  icchapakato  asantam abhutam
uttarimanussadhammam     ullapati     apatti    parajikassa
Yo  te  vihare  vasati  so bhikkhu arahati bhanati pativijanantassa
apatti   thullaccayassa   nappativijanantassa   apatti  dukkatassa
asantam  abhutam  uttarimanussadhammam  ullapanapaccaya  ima  tisso
apattiyo apajjati.
   [491]  Upakkamitva  asucim  mocanapaccaya  kati  apattiyo
apajjati  .  upakkamitva  asucim  mocanapaccaya  tisso apattiyo
apajjati  ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa
ceteti  upakkamati  na  muccati  apatti  thullaccayassa  payoge
dukkatam. 1-
   [492]  [2]-  Kayasamsaggam samapajjanapaccaya panca apattiyo
apajjati  avassuta  bhikkhuni  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakam
ubbhajanumandalam   gahanam  sadiyati  apatti  parajikassa  bhikkhu
kayena  kayam  amasati apatti sanghadisesassa kayena kayapatibaddham
amasati   apatti   thullaccayassa   kayapatibaddhena  kayapatibaddham
amasati  apatti  dukkatassa  angulipatodake  pacittiyam  kayasamsaggam
samapajjanapaccaya ima panca apattiyo apajjati.
   [493]  Matugamam  dutthullahi vacahi obhasanapaccaya tisso
apattiyo  apajjati  vaccamaggam  passavamaggam  adissa  vannampi
bhanati   avannampi   bhanati  apatti  sanghadisesassa  vaccamaggam
passavamaggam  thapetva  adhakkhakam  ubbhajanumandalam  adissa  vannampi
@Footnote: 1 Ma. ito param upakkamitva asucimocanapaccaya ima tisso apattiyo apajjati.
@2 Po. Ma. kayasamsaggam samapajjanapaccaya kati apattiyo apajjati.
Bhanati   avannampi   bhanati  apatti  thullaccayassa  kayapatibaddham
adissa vannampi bhanati avannampi bhanati apatti dukkatassa.
   [494]  Attakamaparicariyaya  vannam  bhasanapaccaya  tisso
apattiyo  apajjati  matugamassa  santike  attakamaparicariyaya
vannam   bhasati   apatti  sanghadisesassa  pandakassa  santike
attakamaparicariyaya   vannam   bhasati   apatti   thullaccayassa
tiracchanagatassa  santike  attakamaparicariyaya  vannam  bhasati apatti
dukkatassa.
   [495]  Sancarittam  samapajjanapaccaya  tisso  apattiyo
apajjati  patigganhati  vimamsati  paccaharati  apatti  sanghadisesassa
patigganhati   vimamsati   na  paccaharati  apatti  thullaccayassa
patigganhati na vimamsati na paccaharati apatti dukkatassa.
   [496]  Sannacikaya  kutim  karapanapaccaya tisso apattiyo
apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  ekapinde  anagate
apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa.
   [497]  Mahallakam  viharam  karapanapaccaya  tisso apattiyo
apajjati  karapeti  payoge  dukkatam  ekapinde  anagate
apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa.
   [498]  Bhikkhum  amulakena parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya
tisso  apattiyo  apajjati anokasam karapetva cavanadhippayo
Vadeti  apatti  sanghadisesena  dukkatassa  okasam  karapetva
akkosadhippayo vadeti apatti omasavadassa.
   [499]  Bhikkhum  annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam lesamattam
upadaya  parajikena  dhammena  anuddhamsanapaccaya  tisso apattiyo
apajjati  anokasam  karapetva  cavanadhippayo  vadeti apatti
sanghadisesena  dukkatassa  okasam  karapetva  akkosadhippayo
vadeti apatti omasavadassa.
   [500]   Sanghabhedako   bhikkhu   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya   tisso   apattiyo  apajjati  nattiya
dukkatam   dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane
apatti sanghadisesassa.
   [501]   Bhedakanuvattaka  bhikkhu  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya   tisso   apattiyo  apajjati  nattiya
dukkatam   dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane
apatti sanghadisesassa.
   [502]   Dubbaco   bhikkhu   yavatatiyam   samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya   tisso   apattiyo  apajjati  nattiya
dukkatam   dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane
apatti sanghadisesassa.
   [503]   Kuladusako   bhikkhu   yavatatiyam   samanubhasanaya
Nappatinissajjanapaccaya  tisso  apattiyo  apajjati  nattiya dukkatam
dvihi   kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti
sanghadisesassa .pe.
   [504]  Anadariyam  paticca  udake uccaram va passavam va
khelam  va  karanapaccaya  kati  apattiyo  apajjati  . anadariyam
paticca  udake  uccaram  va  passavam va khelam va karanapaccaya
ekam apattim apajjati dukkatam anadariyam paticca udake uccaram va
passavam va khelam va karanapaccaya imam ekam apattim apajjati.
         Katapattivaram nitthitam dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 126-131. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2575&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2575&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=487&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=487              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]