ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [505]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunam dhammam patisevanapaccaya
apattiyo  catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya
silavipattim  siya  acaravipattim  .pe.  anadariyam  paticca  udake
uccaram  va  passavam  va khelam va karanapaccaya apatti catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajati . anadariyam paticca udake uccaram
va  passavam  va  khelam va karanapaccaya apatti catunnam vipattinam
ekam vipattim bhajati acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [506]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  . methunam dhammam
Patisevanapaccaya   apattiyo   sattannam  apattikkhandhanam  catuhi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena  siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena  .pe.  anadariyam  paticca  udake uccaram va
passavam va khelam va karanapaccaya apatti sattannam apattikkhandhanam
katihi   apattikkhandhehi   sangahita   .   anadariyam  paticca
udake  uccaram  va  passavam va khelam va karanapaccaya apatti
sattannam   apattikkhandhanam  ekena  apattikkhandhena  sangahita
dukkatapattikkhandhena.
         Sangahitavaram nitthitam catuttham.
   [507]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  channam
apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  . methunam dhammam
patisevanapaccaya  apattiyo  channam  apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti
na  vacato  .pe.  anadariyam paticca udake uccaram va passavam
va  khelam  va  karanapaccaya  apatti  channam  apattisamutthananam
katihi  samutthanehi  samutthati  .  anadariyam paticca udake uccaram
va  passavam  va  khelam va karanapaccaya channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato.
         Samutthanavaram nitthitam pancamam.
   [508]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  catunnam
adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  methunam  dhammam  patisevanapaccaya
apattiyo  catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .pe.  anadariyam
paticca  udake  uccaram  va  passavam va khelam va karanapaccaya
apatti  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  anadariyam paticca
udake  uccaram  va  passavam va khelam va karanapaccaya apatti
catunnam adhikarananam apattadhikaranam.
         Adhikaranavaram nitthitam chattham.
   [509]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  sattannam
samathanam  katihi  samathehi  sammanti  . methunam dhammam patisevanapaccaya
apattiyo  sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena
ca  tinavattharakena  ca  .pe.  anadariyam  paticca  udake uccaram
va  passavam  va khelam va karanapaccaya apatti sattannam samathanam
katihi  samathehi  sammati  .  anadariyam  paticca udake uccaram va
passavam  va  khelam  va  karanapaccaya  apatti  sattannam samathanam
tihi  samathehi  sammati  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena
ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
         Samathavaram nitthitam sattamam.
   [510] Methunam dhammam patisevanapaccaya kati apattiyo apajjati.
Methunam dhammam patisevanapaccaya catasso apattiyo apajjati akkhayite
sarire methunam dhammam patisevati apatti parajikassa yebhuyyena khayite
sarire  methunam  dhammam patisevati apatti thullaccayassa vivatakate mukhe
acchupantam  angajatam paveseti apatti dukkatassa jatumatthake pacittiyam
methunam  dhammam patisevanapaccaya ima catasso apattiyo apajjati .
Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  channam
apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti.
   {510.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo
bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam
catuhi  apattikkhandhehi  sangahita  siya parajikapattikkhandhena siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato . catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi
sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya
sammukhavinayena   ca   tinavattharakena   ca  .pe.  anadariyam
Paticca  udake  uccaram  va  passavam va khelam va karanapaccaya
kati  apattiyo  apajjati  .  anadariyam  paticca  udake uccaram
va  passavam  va  khelam va karanapaccaya ekam apattim apajjati
dukkatam  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va  passavam  va
khelam  va  karanapaccaya  imam  ekam  apattim  apajjati  . sa
apatti  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajati  .  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  channam
apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati.
   {510.2}  Catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  sattannam
samathanam  katihi  samathehi  sammati  .  sa apatti catunnam vipattinam
ekam  vipattim  bhajati  acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam
ekena   apattikkhandhena   sangahita  dukkatapattikkhandhena  .
Channam   apattisamutthananam   ekena   samutthanena   samutthati
kayato ca cittato ca samutthati  na vacato . catunnam adhikarananam
apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammati siya
sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena
ca tinavattharakena cati.
         Samuccayavaram nitthitam atthamam.
         Attha paccayavara nitthita.
       Mahavibhange solasa mahavara nitthita.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 131-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2672&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2672&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=505&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=505              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]