ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [529] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pattasannicayam  karontiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo pattasannicayam
akamsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
   [530]  Akalacivaram  kalacivaranti  adhitthahitva  bhajapentiya
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  akalacivaram  kalacivaranti  adhitthahitva bhajapesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [531]  Bhikkhuniya  saddhim  civaram  parivattetva  acchindantiya
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  bhikkhuniya  saddhim  civaram  parivattetva  acchindi
@Footnote: 1 Ma. nayate.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [532] Annam vinnapetva vinnapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni annam vinnapetva annam vinnapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [533] Annam cetapetva annam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni annam cetapetva annam cetapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [534] Annadatthikena parikkharena annuddisikena sanghikena annam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena parikkharena annuddisikena sanghikena annam cetapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Samutthanehi samutthati. [535] Annadatthikena parikkharena annuddisikena sanghikena sannacikena annam cetapantiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena parikkharena annuddisikena sanghikena sannacikena annam cetapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [536] Annadatthikena parikkharena annuddisikena mahajanikena annam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena parikkharena annuddisikena mahajanikena annam cetapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [537] Annadatthikena parikkharena annuddisikena mahajanikena sannacikena annam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena parikkharena annuddisikena mahajanikena sannacikena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Annam cetapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [538] Annadatthikena parikkharena annuddisikena puggalikena sannacikena annam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni annadatthikena parikkharena annuddisikena puggalikena sannacikena annam cetapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [539] Atirekacatukkamsaparamam garupapuranam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni rajanam kambalam vinnapesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [540] Atirekaaddhateyyakamsaparamam lahupapuranam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni rajanam khomam vinnapesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi @Footnote: 1 Ma. garupavuranam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Samutthati. Dvadasa nissaggiya pacittiya nitthita. Tassuddanam [541] Pattam akalakalanca parivatte ca vinnape 1- cetapetva annadatthi sanghikanca mahajani 2- sannacika puggalika catukkamsaddhateyyakati. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 145-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2948&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2948&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=529&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=529              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]