ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [23] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamo aniyato kattha paññatto . kaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmiṃ. Atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti   anuppannapaññatti   sabbattha
paññatti    padesapaññatti   sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññatti
ekatopaññatti   ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha pariyāpannaṃ katamena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ  vipattīnaṃ  katamā  vipatti . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo
āpattikkhandho  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo. Kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ . kā vipatti kā sampatti kā
paṭipatti . kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamo aniyato paññatto.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāyasaṃsaggaṃ. 2 Ma. Yu. attakāmañca. 3 Ma. tasseva.
Ke sikkhanti . ke sikkhitasikkhā . kattha ṭhitaṃ . ke dhārenti.
Kassa vacanaṃ. Kenābhaṭanti.
   [24] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamo  aniyato  kattha  paññattoti  . sāvatthiyā paññatto . kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne
āsane  alaṅkammaniye nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . atthi tattha
paññatti  anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā  paññatti
anuppaññatti  anuppannapaññatti  tasmiṃ  natthi  .  sabbattha  paññatti
padesapaññattīti   .   sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññattīti.
   {24.1} Asādhāraṇapaññatti . ekatopaññatti ubhatopaññattīti .
Ekatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha
pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ . katamena uddesena
uddesaṃ  āgacchatīti  .  catutthena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti . siyā sīlavipatti siyā ācāravipatti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo  āpattikkhandhoti  .  siyā
pārājikāpattikkhandho   siyā   saṅghādisesāpattikkhandho   siyā
pācittiyāpattikkhandho   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato
Ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti.
Āpattādhikaraṇaṃ.
   {24.2} Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatīti. Tīhi samathehi
sammati siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena
ca tiṇavatthārakena ca . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti. Paññatti
vinayo vibhatti abhivinayo . Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhanti.
Paññatti pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ. Kā vipattīti. Asaṃvaro vipatti.
   {24.3} Kā sampattīti. Saṃvaro sampatti. Kā paṭipattīti. Na evarūpaṃ
karissāmīti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ samādāya sikkhati sikkhāpadesu . Kati
atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamo aniyato paññattoti . dasa atthavase
paṭicca  bhagavatā paṭhamo aniyato paññatto saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya
dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya
diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya  .  ke  sikkhantīti . sekkhā ca puthujjanakalyāṇakā
ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhāti . arahanto sikkhitasikkhā . kattha
ṭhitanti. Sikkhākāmesu ṭhitaṃ. Ke dhārentīti. Yesaṃ vattati te dhārenti.
Kassa vacananti . bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa. Kenābhaṭanti.
Paramparābhaṭaṃ.
     Upāli dāsako ceva       soṇako siggavo tathā
     moggalīputtena pañcamā   ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo iṭṭiyo     uttiyo ceva sambalo
              .pe.
     Ete nāgā mahāpaññā   vinayaññū maggakovidā
     vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ       piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [25] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
dutiyo  aniyato  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmena  saddhiṃ eko ekāya raho nissajjaṃ
kappesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  1-  . atthi tattha paññatti anuppaññatti
anuppannapaññattīti  .  ekā  paññatti  anuppaññatti anuppannapaññatti
tasmiṃ  natthi  .  sabbattha  paññatti  padesapaññattīti  .  sabbattha
paññatti   .   sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññattīti   .
Asādhāraṇapaññatti   .   ekatopaññatti   ubhatopaññattīti  .
Ekato  paññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ kattha
pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ . katamena uddesena
uddesaṃ  āgacchatīti  .  catutthena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti. Siyā sīlavipatti siyā ācāravipatti.
   {25.1}  Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandhoti .
@Footnote: 1 Yu. vatthusminti.
Siyā  saṅghādisesāpattikkhandho  siyā  pācittiyāpattikkhandho  .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  tīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca samuṭṭhāti
na  vācato  siyā  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  cittato ca samuṭṭhāti . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇanti  .  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammatīti  .  tīhi  samathehi sammati siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
          Dve aniyatā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [26] Alaṅkammaniyañceva      tatheva ca na heva kho
     aniyatā supaññattā      buddhaseṭṭhena tādināti.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 14-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=299              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=299              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=23&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=23              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]