ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [23] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pathamo aniyato kattha pannatto . kam arabbha. Kismim vatthusmim. Atthi
tattha   pannatti   anuppannatti   anuppannapannatti   sabbattha
pannatti    padesapannatti   sadharanapannatti   asadharanapannatti
ekatopannatti   ubhatopannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam
katthogadham  kattha pariyapannam katamena uddesena uddesam agacchati .
Catunnam  vipattinam  katama  vipatti . sattannam apattikkhandhanam katamo
apattikkhandho  .  channam  apattisamutthananam  katihi  samutthanehi
samutthati  .  catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo. Kim tattha
patimokkham  kim tattha adhipatimokkham . ka vipatti ka sampatti ka
patipatti . kati atthavase paticca bhagavata pathamo aniyato pannatto.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kayasamsaggam. 2 Ma. Yu. attakamanca. 3 Ma. tasseva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Ke sikkhanti . ke sikkhitasikkha . kattha thitam . ke dharenti. Kassa vacanam. Kenabhatanti. [24] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena pathamo aniyato kattha pannattoti . savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma udayi matugamena saddhim eko ekaya raho paticchanne asane alankammaniye nisajjam kappesi tasmim vatthusmim . atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannattiti . eka pannatti anuppannatti anuppannapannatti tasmim natthi . sabbattha pannatti padesapannattiti . sabbattha pannatti . sadharanapannatti asadharanapannattiti. {24.1} Asadharanapannatti . ekatopannatti ubhatopannattiti . Ekatopannatti . pancannam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannanti . nidanogadham nidanapariyapannam . katamena uddesena uddesam agacchatiti . catutthena uddesena uddesam agacchati . Catunnam vipattinam katama vipattiti . siya silavipatti siya acaravipatti. Sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti . siya parajikapattikkhandho siya sanghadisesapattikkhandho siya pacittiyapattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthatiti . ekena samutthanena samutthati kayato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Ca cittato ca samutthati na vacato. Catunnam adhikarananam katamam adhikarananti. Apattadhikaranam. {24.2} Sattannam samathanam katihi samathehi sammatiti. Tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti. Pannatti vinayo vibhatti abhivinayo . Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhanti. Pannatti patimokkham vibhatti adhipatimokkham. Ka vipattiti. Asamvaro vipatti. {24.3} Ka sampattiti. Samvaro sampatti. Ka patipattiti. Na evarupam karissamiti yavajivam apanakotikam samadaya sikkhati sikkhapadesu . Kati atthavase paticca bhagavata pathamo aniyato pannattoti . dasa atthavase paticca bhagavata pathamo aniyato pannatto sanghasutthutaya sanghaphasutaya dummankunam puggalanam niggahaya pesalanam bhikkhunam phasuviharaya ditthadhammikanam asavanam samvaraya samparayikanam asavanam patighataya appasannanam pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya saddhammatthitiya vinayanuggahaya . ke sikkhantiti . sekkha ca puthujjanakalyanaka ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhati . arahanto sikkhitasikkha . kattha thitanti. Sikkhakamesu thitam. Ke dharentiti. Yesam vattati te dharenti. Kassa vacananti . bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. Kenabhatanti. Paramparabhatam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Upali dasako ceva sonako siggavo tatha moggaliputtena pancama ete jambusirivhaye. Tato mahindo ittiyo uttiyo ceva sambalo .pe. Ete naga mahapanna vinayannu maggakovida vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniyati. [25] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena dutiyo aniyato kattha pannattoti . savatthiya pannatto . Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma udayi matugamena saddhim eko ekaya raho nissajjam kappesi tasmim vatthusmim 1- . atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannattiti . eka pannatti anuppannatti anuppannapannatti tasmim natthi . sabbattha pannatti padesapannattiti . sabbattha pannatti . sadharanapannatti asadharanapannattiti . Asadharanapannatti . ekatopannatti ubhatopannattiti . Ekato pannatti . pancannam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannanti . nidanogadham nidanapariyapannam . katamena uddesena uddesam agacchatiti . catutthena uddesena uddesam agacchati . Catunnam vipattinam katama vipattiti. Siya silavipatti siya acaravipatti. {25.1} Sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti . @Footnote: 1 Yu. vatthusminti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Siya sanghadisesapattikkhandho siya pacittiyapattikkhandho . Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthatiti . tihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati . catunnam adhikarananam katamam adhikarananti . apattadhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammatiti . tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Dve aniyata nitthita. Tassuddanam [26] Alankammaniyanceva tatheva ca na heva kho aniyata supannatta buddhasetthena tadinati. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 14-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=299&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=299&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=23&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=23              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]