ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [542] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
lasunam  khadantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  . thullananda bhikkhuni na mattam janitva lasunam harapesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [543] Sambadhe lomam samharapentiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya   pannattam   .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
sambadhe  lomam  samharapesum  tasmim  vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati.
   [544]  Talaghatake  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  . dve bhikkhuniyo arabbha . kismim
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinnape .  2 Ma. mahajanikam.
Vatthusminti  .  dve  bhikkhuniyo  talaghatakamakamsu  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [545]  Jatumatthake  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  .  annatara  bhikkhuni  jatumatthakam  adiyi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike)
   [546] Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam adiyantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  sakkesu  pannattam  .  kam  arabbhati .
Annataram  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annatara
bhikkhuni  atigambhiram  udakasuddhikam  adiyi  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [547]  Bhikkhussa  bhunjantassa  paniyena  va  vidhupanena va
upatitthantiya  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  bhikkhussa  bhunjantassa  paniyena  ca vidhupanena ca
upatitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [548]  Amakadhannam  vinnapetva  bhunjantiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
amakadhannam  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti. Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati.
   [549] Uccaram va passavam va khelam 1- va sankaram va vighasam
va  tirokudde  chaddentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annatara  bhikkhuni  uccarampi  passavampi
khelampi  2- sankarampi vighasampi tirokudde chaddesi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati.
   [550] Uccaram va passavam va khelam 3- va sankaram va vighasam
va  harite  chaddentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  uccarampi  passavampi
khelampi  sankarampi  vighasampi  harite  chaddesum  tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati.
   [551]  Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchantiya
@Footnote:1-2-3 ayam patho natthi.
Pacittiyam  kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam  .  kam
arabbhati  . chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhuniyo  naccampi  gitampi  vaditampi  dassanaya agamamsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
          Lasunavaggo pathamo .             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 149-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3033&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3033&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=542&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=542              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]