ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [542] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
lasunam  khadantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  . thullananda bhikkhuni na mattam janitva lasunam harapesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [543] Sambadhe lomam samharapentiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya   pannattam   .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
sambadhe  lomam  samharapesum  tasmim  vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati.
   [544]  Talaghatake  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  . dve bhikkhuniyo arabbha . kismim
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinnape .  2 Ma. mahajanikam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Vatthusminti . dve bhikkhuniyo talaghatakamakamsu tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike). [545] Jatumatthake pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni jatumatthakam adiyi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike) [546] Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam adiyantiya pacittiyam kattha pannattanti . sakkesu pannattam . kam arabbhati . Annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni atigambhiram udakasuddhikam adiyi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike). [547] Bhikkhussa bhunjantassa paniyena va vidhupanena va upatitthantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Annatara bhikkhuni bhikkhussa bhunjantassa paniyena ca vidhupanena ca upatitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

[548] Amakadhannam vinnapetva bhunjantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo amakadhannam vinnapetva bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati. [549] Uccaram va passavam va khelam 1- va sankaram va vighasam va tirokudde chaddentiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . Kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni uccarampi passavampi khelampi 2- sankarampi vighasampi tirokudde chaddesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [550] Uccaram va passavam va khelam 3- va sankaram va vighasam va harite chaddentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . Kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo uccarampi passavampi khelampi sankarampi vighasampi harite chaddesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [551] Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchantiya @Footnote:1-2-3 ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhuniyo naccampi gitampi vaditampi dassanaya agamamsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake). Lasunavaggo pathamo .


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 149-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3033&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3033&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=542&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=542              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]