ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [552]  Rattandhakāre  appadīpe  purisena saddhiṃ ekenekāya
santiṭṭhantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā
santiṭṭhi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (theyyasatthake).
   [553]  Paṭicchanne  okāse  purisena  saddhiṃ  ekenekāya
santiṭṭhantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  paṭicchanne  okāse  purisena saddhiṃ ekenekā
santiṭṭhi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (theyyasatthake)
   [554]  Ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekāya santiṭṭhantiyā
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
Ārabbhāti  .  aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  ajjhokāse  purisena  saddhiṃ ekenekā santiṭṭhi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (theyyasatthake).
   [555] Rathiyāya vā byūhe vā siṅghāṭake vā purisena saddhiṃ
ekenekāya  santiṭṭhantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  rathiyāyapi
byūhepi  siṅghāṭakepi  purisena  saddhiṃ  ekenekā  santiṭṭhi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (theyyasatthake).
   [556]  Purebhattaṃ  kulāni  upasaṅkamitvā  āsane  nisīditvā
sāmike  anāpucchā  pakkamantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti . aññatarā bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā
āsane  nisīditvā  sāmike  anāpucchā  pakkāmi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [557]  Pacchābhattaṃ  kulāni  upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā
āsane  nisīdantiyā  1-  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisīdantiyā.
Paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  pacchābhattaṃ  kulāni
upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane nisīdi 1- tasmiṃ vatthusmiṃ.
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [558] Vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ
santharitvā  vā  santharāpetvā  vā  abhinisīdantiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
vikāle  kulāni  upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā
abhinisīdiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [559]  Duggahitena  dūpadhāritena paraṃ ujjhāpentiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā
bhikkhunī  duggahitena  dūpadhāritena  paraṃ  ujjhāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [560] Attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahmacariyena vā
abhisapantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisīdi.
Kaṃ  ārabbhāti . caṇḍakāliṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Caṇḍakālī  bhikkhunī  attānampi  parampi  nirayenapi  brahmacariyenapi
abhisapi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [561]  Attānaṃ  vadhitvā vadhitvā rodantiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . caṇḍakāliṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  caṇḍakālī  bhikkhunī
attānaṃ  vadhitvā  vadhitvā  rodi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
         Rattandhakāravaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 152-155. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3094              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3094              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=552&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=552              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]