ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [552]  Rattandhakare  appadipe  purisena saddhim ekenekaya
santitthantiya  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  rattandhakare appadipe purisena saddhim ekeneka
santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake).
   [553]  Paticchanne  okase  purisena  saddhim  ekenekaya
santitthantiya  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  paticchanne  okase  purisena saddhim ekeneka
santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake)
   [554]  Ajjhokase purisena saddhim ekenekaya santitthantiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Annatara bhikkhuni ajjhokase purisena saddhim ekeneka santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake). [555] Rathiyaya va byuhe va singhatake va purisena saddhim ekenekaya santitthantiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni rathiyayapi byuhepi singhatakepi purisena saddhim ekeneka santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake). [556] Purebhattam kulani upasankamitva asane nisiditva samike anapuccha pakkamantiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . Kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni purebhattam kulani upasankamitva asane nisiditva samike anapuccha pakkami tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). [557] Pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane nisidantiya 1- pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya @Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisidantiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . Kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane nisidi 1- tasmim vatthusmim. Eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). [558] Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva va santharapetva va abhinisidantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva abhinisidimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). [559] Duggahitena dupadharitena param ujjhapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni duggahitena dupadharitena param ujjhapesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [560] Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va abhisapantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . @Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisidi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Kam arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Candakali bhikkhuni attanampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [561] Attanam vadhitva vadhitva rodantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . candakali bhikkhuni attanam vadhitva vadhitva rodi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). Rattandhakaravaggo dutiyo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 152-155. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3094&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3094&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=552&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=552              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]