ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [562]  Naggaya  nhayantiya  pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  nagga
nhayimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [563]  Pamanatikkantam  udakasatikam  karapentiya  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiya  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim vatthusminti . chabbaggiya
bhikkhuniyo  appamanikayo  udakasatikayo  dharesum tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati.
   [564]  Bhikkhuniya  civaram visibbetva va visibbapetva va
neva sibbapentiya 1- na sibbapanaya ussukkam karontiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Thullanandam  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda
bhikkhuni  bhikkhuniya civaram visibbapetva neva sibbesi na sibbapanaya
ussukkam  akasi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [565]  Pancahikam  sanghativaram  atikkamentiya  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  bhikkhuninam hatthe civaram nikkhipitva santaruttarena janapadacarikam
pakkamimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
   [566] Civarasankamaniyam dharentiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  annataram  bhikkhunim
arabbha  .  kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni [2]- bhikkhuniya
civaram  anapuccha  parupi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
@Footnote: 1 Ma. Yu. sibbentiya . 2 Ma. Yu. annataraya.
   [567]  Ganassa  civaralabham  antarayam  karontiya  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Thullanandam  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda
bhikkhuni  ganassa  civaralabham  antarayam  akasi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati.
   [568]  Dhammikam  civaravibhangam  patibahantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni
dhammikam  civaravibhangam  patibahi  tasmim  vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [569]  Agarikassa 1- va paribbajakassa va paribbajikaya
va  samanacivaram  dentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  .  thullananda bhikkhuni agarikassa 1- samanacivaram adasi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati.
   [570]  Dubbalacivarapaccasaya  civarakalasamayam  atikkamentiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. agarikassa. sabbattha idisameva.
Thullananda  bhikkhuni  dubbalacivarapaccasaya  civarakalasamayam  atikkamesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [571]  Dhammikam  kathinuddharam  patibahantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim  arabbha  .  kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni dhammikam
kathinuddharam  patibahi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti . channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
          Nhanavaggo tatiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 155-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3161&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3161&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=562&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=562              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]