ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [562]  Naggaya  nhayantiya  pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  nagga
nhayimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [563]  Pamanatikkantam  udakasatikam  karapentiya  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiya  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim vatthusminti . chabbaggiya
bhikkhuniyo  appamanikayo  udakasatikayo  dharesum tasmim vatthusmim .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [564] Bhikkhuniya civaram visibbetva va visibbapetva va neva sibbapentiya 1- na sibbapanaya ussukkam karontiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni bhikkhuniya civaram visibbapetva neva sibbesi na sibbapanaya ussukkam akasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). [565] Pancahikam sanghativaram atikkamentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo bhikkhuninam hatthe civaram nikkhipitva santaruttarena janapadacarikam pakkamimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). [566] Civarasankamaniyam dharentiya pacittiyam kattha pannattanti. Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni [2]- bhikkhuniya civaram anapuccha parupi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). @Footnote: 1 Ma. Yu. sibbentiya . 2 Ma. Yu. annataraya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

[567] Ganassa civaralabham antarayam karontiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni ganassa civaralabham antarayam akasi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [568] Dhammikam civaravibhangam patibahantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni dhammikam civaravibhangam patibahi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [569] Agarikassa 1- va paribbajakassa va paribbajikaya va samanacivaram dentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni agarikassa 1- samanacivaram adasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati. [570] Dubbalacivarapaccasaya civarakalasamayam atikkamentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . @Footnote: 1 Ma. Yu. agarikassa. sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Thullananda bhikkhuni dubbalacivarapaccasaya civarakalasamayam atikkamesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [571] Dhammikam kathinuddharam patibahantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni dhammikam kathinuddharam patibahi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. Nhanavaggo tatiyo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 155-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3161&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3161&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=562&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=562              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]