ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [572]  Dvinnaṃ  bhikkhunīnaṃ  ekamañce  tuvaṭṭentīnaṃ  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  dve  ekamañce  tuvaṭṭesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti   .   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [573]  Dvinnaṃ  bhikkhunīnaṃ  ekattharaṇapāpuraṇe 1- tuvaṭṭentīnaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  dve  ekattharaṇapāpuraṇe  1- tuvaṭṭesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekattharaṇapāvuraṇe.
Samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [574]  Bhikkhuniyā  sañcicca aphāsuṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā
sañcicca  aphāsuṃ  akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [575] Dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhāpentiyā na upaṭṭhāpanāya
ussukkaṃ  karontiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  dukkhitaṃ  sahajīviniṃ  neva
upaṭṭhāpesi  1- na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [576]  Bhikkhuniyā  upassayaṃ  datvā  kupitāya  anattamanāya
nikkaḍḍhantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  bhikkhuniyā  upassayaṃ  datvā  kupitā  anattamanā
nikkaḍḍhi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [577] Saṃsaṭṭhāya bhikkhuniyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjantiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. upaṭṭhesi.
Pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti . caṇḍakāliṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Caṇḍakālī  bhikkhunī  saṃsaṭṭhā  vihari  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (samunubhāsanāya) 1-.
   [578]  Antoraṭṭhe  sāsaṅkasammate  sappaṭibhaye  asatthikāya
cārikaṃ  carantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate
sappaṭibhaye  asatthikāyo  cārikaṃ  cariṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti   .   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [579]  Tiroraṭṭhe  sāsaṅkasammate  sappaṭibhaye  asatthikāya
cārikaṃ  carantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate
sappaṭibhaye  asatthikāyo  cārikaṃ  cariṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .
(eḷakalomake).
   [580] Antovassaṃ cārikaṃ carantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. (dhuranikkhepe).
Rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo antovassaṃ
cārikaṃ  cariṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [581]  Vassaṃ  vutthāya  bhikkhuniyā  cārikaṃ  na  pakkamantiyā
pācittiyaṃ kattha paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti.
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  vassaṃ  vutthā  cārikaṃ  na  pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
          Tuvaṭṭavaggo catuttho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 158-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3221              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3221              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=572&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=572              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]